De twee belangrijkste drijfveren voor werknemers zijn baanzekerheid en een marktconform salaris, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Randstad. Maar als het verhogen van salaris geen optie is, wat zijn dan goede alternatieven om toch over gedreven medewerkers te beschikken?

Stimulerende maatregelen

10 stimulerende maatregelen om uw personeel te motiveren, die weinig of zelfs niets kosten:

  1. bied flexibele regelingen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om één dag per week thuis te werken of laat personeel zelf hun werktijden kiezen (dus niet automatisch van negen tot vijf)
  2. bied personeel gevarieerde opleidingsmogelijkheden aan – zowel intern als extern - zodat ze een cursus of een beroepsopleiding kunnen volgen
  3. geef personeel dat goed presteert concrete erkenning voor hun inzet. Dat kan op verschillende manieren: een persoonlijk compliment, een e-mail met een CC naar de bedrijfsleiding waarin u ze feliciteert met hun resultaat, een handgeschreven briefje, of door hun successen te vermelden tijdens een vergadering
  4. organiseer een maandelijkse themadag op kantoor om het moreel op te krikken, bijvoorbeeld een themadag in het teken van internationaal voedsel, waarbij elke werknemer een gerecht meeneemt dat typisch is voor zijn of haar land van herkomst.
  5. geef een beloning die past bij hun persoonlijke interesses, bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een plaatselijke sportschool of kaartjes voor het theater
  6. organiseer een maandelijks of driemaandelijks teamuitje waarin de inspanningen worden beloond van medewerkers die continu uitblinken in hun vak
  7. besteed aandacht aan een mooi kerstpakket: medewerkers voelen zich daardoor gewaardeerd
  8. geef personeel de tijd om naast hun normale werkzaamheden ook aan projecten te werken die ze leuk en interessant vinden, maar die niet per definitie gerelateerd zijn aan uw kernactiviteiten
  9. geef personeel de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Dit vormt niet alleen een leuke onderbreking van de kantoorwerkzaamheden, maar is vanwege het maatschappelijke aspect ook goed voor het moreel
  10. bied, als bedrijf met meerdere kantoorlocaties, het personeel de mogelijkheid om tijdelijk van omgeving te veranderen door ze een week of een maand van rol te laten wisselen