economie en conjunctuur | oktober 2014

Economie: oktober 2014

We zijn (bijna) het rijkste land van de wereld
De Nederlanders behoren tot de rijkste burgers van de wereld. Alleen in Zwitserland, de Verenigde Staten en België is het vermogen van de gemiddelde burger groter dan in ons land. Volgens een ranglijst van verzekeraar Allianz, gebaseerd op een jaarlijks onderzoek, hadden wij vorig jaar een gemiddeld vermogen van 71.430 euro. Ons vermogen is sinds vorig jaar met 3,8% gestegen. De gemiddelde Zwitser heeft een vermogen van 146.540 euro. Bij de Verenigde Staten tekenen de onderzoekers aan dat in dat land rijkste tien procent van de bevolking in verhouding tot de rest van de samenleving steeds rijker wordt. Ook in veel andere landen die hoog op de lijst staan, is de ongelijkheid in het afgelopen jaar toegenomen.
Nieuws.nl, 23 september 2014

Het consumentenvertrouwen is nog niet hersteld
Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie heeft zich in september nog niet hersteld van de klap die in augustus werd uitgedeeld. Het afgenomen vertrouwen hangt waarschijnlijk samen met de gespannen internationale situatie. De consument was in september nog iets somberder over de eigen financiële situatie in het komende jaar dan in augustus. Tegelijkertijd vonden iets meer consumenten dat de tijd gunstig is om grote aankopen te doen.
RetailNews, 18 september 2014

De werkloosheid daalde in augustus
Nederland telde in de maand augustus minder ww-uitkeringen dan in de maand daarvoor. Vooral in Noord-Nederland nam de werkloosheid af. Volgens het UWV is de daling met name toe te schrijven aan mensen die na een korte periode van werkloosheid in augustus weer werk vonden in de bouw en in de transportsector. Ook een deel van de leraren van wie het contract in juli afliep vond in augustus weer een baan. In Nederland zat eind augustus 5,4% van de beroepsbevolking zonder werk. Voor het eerst dit jaar zaten er in augustus minder jongeren in de ww dan in dezelfde maand een jaar eerder. Nu de economie zich voorzichtig herstelt, blijken vooral jongeren sneller en makkelijker werk te vinden dan ouderen. Daarbij gaat het wel vaak om tijdelijke contracten.
Blikopnieuws.nl, 18 september 2014

De Nederlandse economie blijft groeien, maar heel hard gaat het nog niet
Volgens de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) groeit de Nederlandse economie dit jaar met 0,75%. Voor volgend jaar mogen we rekenen op een groei van 1,25%. Het CPB heeft het over een ‘broos herstel’ van de economie. Voorlopig lijken we er niet in te slagen de economie veel vaart te geven. Uit de MEV komt een beeld naar voren waarin ook de arbeidsmarkt vlak is. Het CPB denkt dat het aantal werklozen dit jaar stijgt van 600.000 naar 620.000. Vervolgens zal in 2015 de werkloosheid naar verwachting dalen naar 605.000 personen. De MEV is wel positief over het feit dat het begrotingstekort volgend jaar terugloopt naar 2,2%. In 2012 vertoonde de rijksbegroting nog een tekort van 4% van het bruto binnenlands product.
Het Financieele Dagblad, 17 september 2014

De arbeidsmarkt laat een voorzichtig herstel zien
In het tweede kwartaal van dit jaar nam de werkloosheid in Nederland af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt vast dat dat eind vorig jaar ook al gebeurde, maar toen was dat het gevolg van mensen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Het lijkt erop dat nu daadwerkelijk meer mensen een baan weten te vinden. De lichte groei van het aantal vacatures zette door, terwijl tegelijkertijd voor het eerst in ruim twee jaar tijd het aantal banen niet terugliep. Er zit vooral groei in langlopende flexibele contracten, detachering en payrolling. Ook het aantal uitzenduren stijgt al vijf kwartalen achter elkaar. De langdurige werkloosheid neemt wel toe. In het tweede kwartaal was 40% van de 672.000 werklozen minimaal een jaar werkloos. In het tweede kwartaal van 2013 was dat nog 36%.
ANP, 17 september 2014

In de eurozone stijgen de lonen en blijft de werkloosheid hoog
In de periode van april tot en met juni zijn de gemiddelde lonen in de achttien landen die met de euro betalen verder gestegen. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid in de eurozone hoog. De lonen gingen in het tweede kwartaal omhoog met 1,2% ten opzichte van een jaar eerder, in het eerste kwartaal waren de lonen al met 1% gestegen. In augustus was voor de derde achtereenvolgende maand 11,5% van de beroepsbevolking in de eurozone werkloos. Omdat de lonen in april, mei en juni sterker stegen dan de consumentenprijzen, kan de inflatie de komende tijd mogelijk geleidelijk toenemen. De Europese Centrale Bank (ECB) ziet dat als een gunstige ontwikkeling, omdat de inflatie volgens de ECB de laatste tijd te laag was. Volgens Eurostat waren er ook landen waar de lonen daalden. De loondaling was vooral opvallend in Cyprus, maar ook in Nederland, Ierland en Italië gingen de lonen omlaag.
www.beurs.nl, 16 september 2014
De Stentor, 30 september 2014

In 2013 ging onze koopkracht achteruit
Volgens het CBS nam de gemiddelde koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2013 met 1,1% af. Het was het vierde achtereenvolgende jaar waarin de koopkracht daalde en de werkloosheid steeg. In de periode van 1985 tot en met 2009 steeg de koopkracht gemiddeld met 1,8% per jaar. In al die jaren was er alleen in 2005 een lichte daling te zien. In 2013 leverden vooral zelfstandigen flink in: de gemiddelde koopkracht liep voor die groep met 3,3% terug. Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zagen hun koopkracht dalen. Alleen de koopkracht van werknemers groeide vorig jaar, met 0,4%.
CBS, 9 september 2014

Nederland kan weer bij de vijf meest concurrerende landen gaan horen
Volgens The Global Competitiveness Report zijn Zwitserland en Singapore de meest concurrerende landen van de wereld. Nederland staat net als vorig jaar op de achtste plaats. Twee jaar geleden behoorde Nederland nog tot de top-5. Henk Volberda, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam denkt dat ons land weer kan terugkeren in de groep van vijf meest concurrerende landen. Hij denkt dat de Nederlandse concurrentiepositie kan gaan profiteren van het innovatiebeleid, dat tijdens de vorige kabinetsperiode onder minister Maxime Verhagen werd versterkt in de vorm van het topsectorenbeleid. Ook voor de huidige regering is een terugkeer in de top-5 een nadrukkelijke ambitie. Volgens Volberda is dat niet alleen te realiseren door middel van lagere belastingen. Hij vindt dat het aannemen en ontslaan van personeel makkelijker zou moeten worden, terwijl ook de kredietverlening aan bedrijven weer op gang moet komen.
Het Financieele Dagblad, 9 september 2014

De wereldeconomie moet sterker worden, vindt het IMF
Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, vindt dat de wereldeconomie nog te zwak, fragiel en ongelijk verdeeld is. Het economisch herstel is nog lang niet sterk genoeg om voldoende nieuwe werkgelegenheid tot stand te brengen. Lagarde wijst op de 200 miljoen mensen die wereldwijd werkloos zijn. Ze ziet ook de spanningen rond Oekraïne en in het Midden-Oosten als mogelijke bedreigingen voor een structureel herstel van de wereleconomie.
ANP, 8 september 2014

Nederlandse multinationals zetten vraagtekens bij de sancties tegen Rusland
De topmannen van Philips, DSM, KLM en ING denken dat economische strafmaatregelen tegen Rusland alleen zin hebben als ze samengaan met een diplomatiek offensief. Volgens Philips-topman Frans van Houten kan Rusland relatief eenvoudig overstappen op andere landen voor de levering van allerlei producten. DSM, KLM, Philips en ING zijn bereid korte tijd pijn te lijden als dat bijdraagt aan een oplossing van de crisis rond Oekraïne. Tegelijkertijd stelt ING-topman Ralph Hamers dat sancties uiteindelijk leiden tot grotere onrust en meer nationalisme.
Het Financieele Dagblad, 1 september 2014

Het wegvallen van de handel met Rusland en Turkije drukt de exportgroei
In de lente van dit jaar rekenden de Nederlandse exporteurs nog op een exportgroei van 8 tot 10%. De internationale ontwikkelingen hebben er inmiddels voor gezorgd dat die verwachting moet worden bijgesteld. Fenedex, de belangenvereniging van exporterende bedrijven, is nu al tevreden als de exportbranche aan het eind van het jaar een omzetgroei van 3% heeft behaald. Door de crisis rond Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten is de handel met Rusland en Turkije sterk afgenomen. Zo is de zuivelexport van FrieslandCampina naar Rusland tot nul gereduceerd. Tegelijkertijd stagneert de Nederlandse uitvoer naar Duitsland, dat nog altijd verreweg de grootste handelspartner van ons land is. Dat er toch nog sprake is van een stijgende lijn, is te danken aan de groeiende afzet in landen als China, Brazilië, België en het Verenigd Koninkrijk.
Het Financieele Dagblad, 1 september 2014