Organisatiesucces in de nieuwe wereld van werk vraagt om het aanboren van andere en nieuwe talenten. Zwaarder selecteren op zachte criteria en minder gefixeerd te zijn op allerlei harde criteria biedt perspectief: kritisch kijken naar het functieprofiel is hierbij de eerste stap. 

de noodzaak van wendbaarheid

“Als je die nieuwe wereld van werk met een woord zou moeten omschrijven, is ‘veranderlijk’ misschien wel de beste keuze,” zegt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt van Randstad. “Alle belangrijke trends dragen daaraan bij. Het oude industriële organisatiemodel verandert in een netwerkeconomie. Daarin werken grotere en kleinere partijen in wisselende verbanden voor kortere of langere tijd samen. Rollen en taken gaan hierin een belangrijkere rol spelen ten opzichte van het hedendaagse functieprofiel.” 

bekijk het functieprofiel opnieuw

Potentieel van de kandidaat, zoals intelligentie en persoonskenmerken maar ook houding, waarden en drijfveren worden belangrijker. De ‘fit’ tussen de kandidaat enerzijds en het werk en uw organisatie(cultuur) anderzijds is van invloed op een succesvolle match. Daarbij is het belangrijk om het functieprofiel kritisch onder de loep te nemen.

waar moet u op letten

Stel de volgende vragen bij het opstellen van een functieprofiel:

  • welke vaardigheden en talenten zijn echt nodig voor de functie?
  • hoe verandert dat in de (nabije) toekomst?
  • welke vaardigheden zijn in redelijke mate en binnen een redelijke termijn ontwikkelbaar?
  • kan onze organisatie dit faciliteren, stimuleren en begeleiden?
  • is er externe opleiding nodig?
  • laat het werk het toe en is een benodigd budget beschikbaar?

Een op die manier bijgesteld profiel biedt de basis om anders te gaan selecteren en ontsluit een nieuwe, verrassende pool aan beschikbaar talent.