Een nieuwe medewerker zoeken is een intensief proces. Als u iemand heeft gevonden hoopt u dat u de goede keuze heeft gemaakt. Naast de geïnvesteerde tijd zoals het selectie-proces en inwerkperiode, heeft het aannemen van een ongeschikte medewerker ook grote financiële gevolgen. Vooral kleinere organisaties hebben moeite om deze klap op te vangen en kiezen er vaak voor om de werkzaamheden onder bestaande medewerkers te verdelen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van alle bedrijven recent te maken heeft gehad met een mismatch. Hoe voorkomt u dat?

zo moet het wel

De twee belangrijke factoren voor succes zijn het scheppen van de juiste verwachting en kritischer kijken naar de match op organisatiecultuur. 

de juiste verwachtingen

De verwachtingen zijn vaak - van beide kanten - niet duidelijk. Werkgevers hebben (nog) geen goed beeld van wat ze precies zoeken en/of sturen een onrealistische weerspiegeling van de functie, de werkzaamheden of de organisatie de arbeidsmarkt in. Hierdoor krijgen kandidaten een verkeerd beeld van de functie en organisatie. Maar ook de kandidaat schetst niet altijd een realistisch beeld van zichzelf. In maar liefst 63% van alle cv’s staan onwaarheden.

cultuur is zeer bepalend voor succes

Ook een andere belangrijke factor blijft vaak onderbelicht. De aansluiting van de nieuwe medewerker bij de heersende organisatiecultuur. Medewerkers die niet bij de cultuur van de organisatie passen, zijn geneigd eerder een werkgever te verlaten. Bovendien kan er frictie ontstaan met de leidinggevende en het team waarin zij werken. 

5 tips voor een succesvolle aanname

  1. bedenk bij het opstellen van de functie goed na over wat u precies zoekt. Ga het gesprek aan met de medewerker die deze functie eerst deed. Definieer vervolgens in uw vacature helder wat u zoekt. 
  2. ga na welke persoonskenmerken belangrijk zijn voor het uitvoeren van de functie. Besteed tijdens het interview gericht aandacht aan deze kenmerken. Door middel van de STAR-methode krijgt u concrete voorbeelden van gedrag
  3. aansluiting met de organisatiecultuur is essentieel voor tevredenheid van zowel werkgever als werknemer. Definieer de cultuur in uw organisatie voor die specifieke functie dan ook concreet en communiceer deze naar kandidaten. Ga hier tijdens het interview ook op in en vraag naar concrete voorbeelden. 
  4. houd een gestructureerd interview. Bedenk van tevoren wat u wilt vragen en beperk u tot deze vragen. Probeer bij iedere kandidaat dezelfde structuur aan te houden zodat u de kandidaten gelijkwaardig kunt beoordelen.
  5. wilt u het optimale proces aanhouden? Laat kandidaten dan van tevoren een persoonlijkheidstest en een cultuurtest maken. In het gesprek met de kandidaat kunt u dan verifiëren wat er uit de test komt en kunt u een meer onderbouwde keuze maken.