Je wilt je mensen graag helpen om inzetbaar te blijven tot aan hun pensioenleeftijd. Daarbij zijn werkplezier en motivatie een groot goed. Tegelijkertijd veranderen de arbeidsmarkt én jouw organisatie razendsnel. Hoe pak je dit goed aan? Het door het ministerie van SZW gesubsidieerde Ontwikkeladvies 45+ biedt uitkomst. Het traject geeft vijfenveertigplussers regie over de loopbaan en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

positie verbeteren

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is een van de acties van het ministerie van SZW om de positie van deze groep werknemers in Nederland te verbeteren. Statistieken laten zien dat de groep boven 45 jaar een hoge werkloosheid kent. Deze leeftijdsgroep is niet vaker werkloos, maar als ze eenmaal werkloos zijn duurt het langer om weer een baan te vinden. Van alle langdurig werklozen is dan ook een groot percentage 50+. 

stijgende aow-leeftijd

Een bijkomende, complicerende factor is dat de AOW-leeftijd stijgt. In sommige beroepsgroepen vormt dit een extra grote uitdaging. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. Of de werkzaamheden zijn dusdanig aan veranderingen onderhevig dat het werk over vijf jaar niet meer bestaat in de huidige vorm. 

regie nemen op de eigen loopbaan

De 45-plusser van nu heeft vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen. Op het moment dat zij hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit hen parten gaan spelen. Het advies is dan ook om tijdig en structureel aandacht te schenken aan de eigen ontwikkeling. Zodat men tijdig klaar is om een nieuwe stap te zetten mocht dat onverhoopt nodig zijn. Dat geeft houvast, handvatten en rust.

wie kan er deelnemen

De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is per 1 januari 2019 beschikbaar voor alle 45-plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Voorheen konden alleen mensen in specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • een ontwikkeladvies voor werkende 45+
  • een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Leidinggevenden die willen leren hoe zij een rol kunnen spelen in de begeleiding en ontwikkeling van hun werknemers, kunnen binnen de subsidieregeling een training ontwikkeladvies volgen. Deze training staat geheel los van het ontwikkeltraject en de loopbaanadviseur moet hiervoor apart subsidie aanvragen. Men kan kiezen uit een training aan een individuele leidinggevende, of een groepstraining voor minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden.

meer weten over het ontwikkeladvies voor 45+

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45+ is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.

lees meer over het het ontwikkeladvies voor 45+ >