Om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kwalificaties zijn extra opleidingsinspanningen nodig. Dat vraagt om nieuwe initiatieven en om samenwerking tussen bedrijven, intermediairs en opleiders. De industrie en de logistiek hebben bijvoorbeeld te maken met nijpende tekorten aan vakmensen. Bianca van Sommeren, opleidingscoördinator bij Randstad Inhouse Services vertelt.


“Het gaat niet alleen meer om monteurs en andere technische functies op niveau van mbo-3 of 4,” stelt Bianca. “Dergelijke profielen waren ook in de magere jaren al schaars. Maar nu de productie opleeft, zien we ook krapte ontstaan aan operators en productiemedewerkers. En dat niet alleen: de vraag schuift ook op naar een hoger opleidingsniveau. Bij operators zie je een verschuiving van A- naar B- en C-niveau. Daarnaast neemt de vraag naar medewerkers met een mbo-3- of 4-niveau sterk toe.”

dubbele rem op instroom

De aantrekkende economie versterkt trends die al jaren aan de gang zijn. Enerzijds is er sprake van vergrijzing. De gemiddelde leeftijd in bijvoorbeeld de procesindustrie lag in 2013 al boven de 40 jaar en 15% van de medewerkers was 55 of ouder (cijfers SEO). Bianca van Sommeren: “Tegenover de vergrijzing staat een dubbele rem op de instroom. Om te beginnen zijn er minder jongeren. Daarnaast zijn die jongeren minder dan vroeger geïnteresseerd in technische beroepen op dit niveau. De combinatie van ontgroening en vergrijzing raakt bedrijven in uiteenlopende sectoren als de voeding, de maakindustrie, de chemie en de logistiek.”

de wwz verplicht tot scholingsinspanningen

Om nu en in de komende jaren in de behoefte aan goed geschoold personeel te blijven voorzien, moet er het nodige gebeuren. “Daar komt bij dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werkgevers verplicht tot scholingsinspanningen. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers wordt steeds belangrijker. De kwaliteit van je personeelsbestand neemt toe en bovendien versterk je de uitgangspositie van je medewerkers. Dat maakt je als werkgever weer aantrekkelijker,” aldus Bianca.

bedrijfsoverstijgende oplossingen

Opleiden en beschikbaar houden van voldoende personeel met de juiste kwalificaties vraagt om bedrijfsoverstijgende oplossingen. “Wij werken waar mogelijk en nodig samen met publieke partijen. Met reguliere onderwijsinstellingen maar ook met gemeenten en met het UWV,” vertelt Bianca van Sommeren. “Zoals in Baanbrekend, een co-creatie van Randstad met gemeenten, waarin we uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan werk helpen. Onze kennis van de arbeidsmarkt, tot op regio-, op sector- en vaak op bedrijfsniveau, en onze netwerken komen daarbij goed van pas.”

maatwerk en flexibiliteit

Een van de opleiders waar Randstad mee samenwerkt is Technicom. Directeur Operations bij Technicom is Dennis Vollebregt. “Wij leiden 2.500 tot 3.000 mensen per jaar op, voor grote klanten als Douwe Egberts, McCain, KLM en Tata, maar ook voor het MKB. Wat je ziet is dat klanten behoefte hebben aan maatwerk en aan flexibiliteit. Daarom is het van belang dat je de inhoud toeschrijft op de klant, dat je op ieder gewenst tijdstip kunt beginnen en dat je een traject snel kunt voltooien. Dan ontlast je een bedrijf zoveel mogelijk. Natuurlijk vergt het een investering van de organisatie, bijvoorbeeld als een productieleider als mentor optreedt bij een praktijkopdracht. Maar voor alle andere vragen, huiswerk en theorie is er de online-docent.”

versnelde trajecten

Naast het opleiden en bijscholen van al aanwezige medewerkers – vast of flex – is er meer nodig om in de toekomstige vraag naar personeel te voorzien. Bianca van Sommeren: “Wij ontwikkelen daarom ook eigen versnelde opleidingstrajecten. Zo leiden we in samenwerking met Technicom servicemonteurs op tot MBO-3-niveau. Daarnaast leiden we in samenwerking met VAPRO versneld operators op. Dat duurt 9 maanden in plaats van de gebruikelijke 2,5 jaar. We bieden de kandidaten daarbij een baangarantie. Als ze de opleiding met succes voltooien, komen ze bij ons in dienst en detacheren we ze voor een jaar. In dat jaar kunnen ze hun VAPRO branchediploma halen.”

Meer weten over gericht opleiden? Vraag ernaar bij uw Randstad contactpersoon of neem contact op met Randstad Inhouse Services.