We hebben goed nieuws voor u. Een grote groep energieke, evenwichtige, betrokken, ervaren medewerkers vol wilskracht staat te trappelen om bij u aan de slag te gaan. 

Ontmoet bijvoorbeeld Gerard Noordermeer. Wat vindt u van hem? Komt hij op u over als iemand die te weinig productief, weinig flexibel en vaak ziek is? Toch zijn dat de vooroordelen waar 50-plussers mee te kampen hebben op de huidige arbeidsmarkt. En dat is volledig onterecht.

belangrijke bijdrage aan uw succes

Bij Randstad zijn we overtuigd van de kracht van 50+. We weten wat 50-plussers in hun mars hebben en geloven dat ze een belangrijke bijdrage aan uw succes kunnen leveren. 50-plussers zijn in de kracht van hun leven en beschikken over uiteenlopend talent, goed ontwikkelde competenties en een brede ervaring. Dit ‘senior capital’ vertegenwoordigt een enorme waarde voor bedrijven en organisaties. Een goede mix van leeftijden, talenten en capaciteiten levert bedrijven veel op. 

stop verspilling van potentieel

De realiteit is helaas anders. Wanneer mensen de 50 passeren, lijkt het of ze buitenspel staan op de arbeidsmarkt. Ze komen maar moeilijk aan werk en de werkloosheid onder deze groep is hoog: van alle langdurig werklozen is 40% 50+. En dat is doodzonde. 50-plussers zijn betrokken, energiek, ervaren, evenwichtig en vol wilskracht. Bovendien hebben we iedereen hard nodig om onze economie op peil te houden. Vergeet ook niet dat 50-plussers werk nodig hebben om in hun welvaart en welzijn te kunnen blijven voorzien. Het kan toch niet zo zijn dat iemand op zijn 50e al geen kans meer krijgt, terwijl hij of zij staat te trappelen om te werken?

de cijfers

  • werkloosheid onder 50+ is 7%: ruim 190.000 mensen
  • 40% van langdurig werklozen met WW is 50+
  • Zuid-Holland heeft de meeste 50+ WW’ers: 40.165
  • regio Rijnmond is de Arbeidsmarktregio met de meeste 50+ WW’ers in Nederland.

+POWER is een landelijk programma waarmee Randstad de kracht van 50+ stevig op de kaart zet. Samen met werkgevers, 50-plussers, de overheid en andere partijen maken we ons sterk voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Ons doel is dat uiteindelijk veel meer werkgevers 50-plussers de kans geven die ze verdienen. En daarnaast - zeker zo belangrijk - dat 50-plussers weer kunnen vertrouwen op hun unieke talenten en pluspunten. 

zet u zich ook in

Als werkgever kunt u zich samen met Randstad en andere bedrijven inzetten voor 50+. Het helpt bijvoorbeeld enorm als u uw vaste en tijdelijke vacatures actief openstelt voor (50+)kandidaten. Dit kunt u doen door de zin 'Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’ aan uw vacature toe te voegen. Ook kunt u stages of werkervaringsplekken beschikbaar stellen voor 50+.

meer weten

Meer informatie over +POWER leest u in de whitepaper ‘De kracht van 50+.