De wereld verandert snel. Wat vandaag een goed idee lijkt, kan dat morgen niet meer zijn. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd, de toenemende druk van de participatiemaatschappij of de oprukkende digitalisering. Voor nu lossen deze ontwikkelingen een probleem op of creëren ze kansen. Maar wat zijn de consequenties op langere termijn? De toekomstige inzetbaarheid van je medewerkers kan niet los worden gezien van huidige ontwikkelingen. 

Kijk je voldoende vooruit naar de invloed die ze zullen hebben op de gezondheid van je medewerkers? En wat zijn die risico’s precies? Verzekeraar CZ liet het onderzoeken. We delen graag een aantal inzichten met je die dat onderzoek opleverde.

volgens onderzoek zijn dit de 4 belangrijkste gezondheidsrisico's

  1. de vergrijzing: langer doorwerken moet
  2. de 24-uurseconomie: de grens tussen werk en privé vervaagt
  3. de participatiesamenleving: meer eigen verantwoordelijkheid voor zorg
  4. social media: de druk om te presteren

1. de vergrijzing: langer doorwerken moet

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is 26% van de bevolking in 2040 ouder dan 65 jaar. De vergrijzing, inclusief de consequentie dat mensen langer moeten doorwerken tot hun pensioenleeftijd, is voor zowel werkgevers (42%) als werknemers (57%) de grootste bedreiging voor de toekomstige inzetbaarheid van personeel.

2. de 24-uurseconomie: de grens tussen werk en privé vervaagt

Dit (nu al actuele) thema wordt in de toekomst alleen maar belangrijker: het combineren van werk en privé. De 24-uurseconomie maakt het lastiger de grenzen te zien. Zowel werkgevers (34%) als werknemers (37%) onderkennen dat spanningsveld. ‘s Avonds nog even snel je e-mail checken, werken in het weekend - waar houdt werktijd op en begint het privéleven? 

3. de participatiesamenleving: meer eigen verantwoordelijkheid voor zorg

Over de gevolgen van de participatiemaatschappij verschillen werknemers en werkgevers duidelijk van mening. Voor de werknemers (42%) zijn de zorg voor kinderen en het verlenen van mantelzorg belangrijke thema’s. Zij vragen zich af hoe de zorg voor een naaste zich verhoudt tot de zorgen rondom hun werk. Werkgevers denken daar wat gemakkelijker over: slechts 21% ziet de participatiemaatschappij als bedreiging voor de gezondheid van hun werknemers.  

4. social media: de druk om te presteren

Ruim een derde van de werkgevers (39%) ziet de sociale druk en de druk om te presteren als een toenemend gezondheidsrisico. Zij denken dat hun medewerkers zich gedwongen voelen om anderen te vertellen waarmee ze bezig zijn en om hun prestaties te laten zien. Werknemers zelf lijken daar veel minder moeite mee te hebben: slechts 11% ziet de druk van sociale media als een potentieel risico voor hun gezondheid. 

dit kan je nu alvast doen aan de gezondheidsrisico’s van morgen

Wat precies de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. Maar je kan nu zeker al iets doen om de gezondheidsrisico’s van morgen inzichtelijk te maken. 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het meest gebruikte instrument om gezondheidsrisico’s inzichtelijk te maken. Maar ook een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft je meer inzicht in c.q. grip op de gezondheid van je medewerkers - en hoe je die kan verbeteren. Bepaal samen met je arbodeskundige hoe dit onderzoek en de eventuele follow-up er voor jeorganisatie en personeel het beste uit kunnen zien. Hoe meer medewerkers ingaan op je uitnodiging voor een PMO, hoe groter de kans dat je verzuim en uitval in de kiem smoort.

Dit artikel bevat inzichten uit het onderzoek ‘Samen werken aan gezonde medewerkers’ dat verzekeraar CZ liet uitvoeren door onderzoeksbureau GfK.