Thuiswerken: door de aangescherpte coronamaatregelen werken veel medewerkers (opnieuw) vanuit huis. Dit heeft natuurlijk veel gevolgen voor hun werk/prive-balans. Hoe bewaak je de productiviteit  van je thuiswerkende medewerkers? Met onderstaande aandachtspunten en praktische tips helpen we je personeel om vol te houden. 

op deze pagina

hoe belastbaar zijn je thuiswerkende medewerkers nog?

Veel werkgevers hebben hun medewerkers de afgelopen zomer gestimuleerd om vakantiedagen op te nemen. Maar het is de vraag of iedereen echt voldoende rust heeft gekregen. Daarnaast geldt voor een aantal medewerkers dat hun thuissituatie nu juist extra veel van ze vraagt - bijvoorbeeld door de aanwezigheid van andere huisgenoten die thuiswerken en/of kinderen die niet naar school gaan. En ook vragen veel mensen zich af wanneer ‘dit hele gedoe’ nu eindelijk eens ophoudt. Sommigen ervaren zelfs een gevoel van uitzichtloosheid, zeker nu de winter eraan komt. Bij een deel van je medewerkers liggen psychische problemen of een burn-out op de loer.

tip:

Recent onderzoek van Effectory laat zien dat 60% van de medewerkers door de coronacrisis een grotere kans op een burn-out heeft doordat de balans tussen werk en privé zoek is. Op afstand is het als werkgever maar raden hoe het staat met de belasting van je medewerkers. Zorg daarom dat je in beeld krijgt wat de (thuis)situatie van je medewerkers is. Organiseer regelmatig - bijvoorbeeld elke week - een 1-op-1-gesprek om te checken hoe het met ze gaat. Deze herfst is het luisteren naar je mensen alleen nog maar belangrijker geworden, maar ook praktische hulp en adviezen kunnen nodig zijn. Zo help je een burn-out te voorkomen.

weer oog voor de gezamenlijke koers

Bevlogen medewerkers zijn de motor achter het succes van organisaties. De coronacrisis heeft echter een aantal gevolgen waardoor medewerkers - thuiswerkend of niet - hun bevlogenheid kunnen verliezen.  Zo ontbreekt het veel organisaties momenteel aan een aansprekende gezamenlijke koers die maakt dat medewerkers zich graag willen inzetten. Oude strategische doelen zijn door de crisis geparkeerd of losgelaten, maar er is weinig voor in de plaats gekomen. Daardoor weten medewerkers minder goed waarvoor ze het allemaal doen.

tip: 

Kijk nog eens goed naar de missie van je organisatie. Is deze veranderd of zijn er aanpassingen nodig? Heeft de coronacrisis wellicht nog voordelen voor je organisatie? Houd bijvoorbeeld een online team- of organisatiedag om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

‘op afstand’ enthousiast en betrokken blijven

Het afgenomen contact met collega’s en klanten heeft sommige functies ingrijpend veranderd. Medewerkers die vroeger veel mensen zagen en veel meemaakten, zitten nu op zolder of achter de keukentafel. Het werk wordt voor hen minder leuk. En als je vroeger - voor de coronacrisis - als medewerker het bedrijfspand binnenliep, was het duidelijk dat je bij een club hoorde. Nu voelen medewerkers zich steeds vaker alleen maar een uitvoerder of schakeltje. Ze missen het persoonlijk contact met hun collega’s, voelen zich soms eenzaam of zijn onzeker over hun positie. Dat is niet alleen slecht voor het gevoel van betrokkenheid, maar maakt het ook moeilijker om samenwerkingsproblemen te signaleren en op te lossen.

tip:

Realiseer je dat de coronacrisis een grote verandering betekent in de manier waarop medewerkers hun werk ervaren. Juist de factoren die  belangrijk zijn voor het ontstaan van ‘autonome’ motivatie - een gevoel van controle over je omgeving, een gevoel van verbondenheid met die zelfde omgeving en het gevoel dat je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren - zijn vaak minder aanwezig bij werken op afstand.

Zorg er daarom voor je de binding houdt met de thuiswerkers en hun teamgevoel op alle mogelijke manieren verstrekt. Dat kan door:

  • te zorgen dat informatie snel en gemakkelijk gedeeld kan worden

  • vaste contactmomenten in te bouwen waarop je elkaar spreekt

  • goed bereikbaar te zijn

  • begrip te hebben voor elkaars situatie

  • extra duidelijk te communiceren.

 

meer weten?

Download de paper veilig weer aan werk in het nieuwe normaal. Heb je vragen of wil je met ons overleggen over advies? Neem dan contact met ons op.