Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan is de Participatiewet voor u van toepassing. Werkgevend Nederland dient begin 2016 minimaal 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben geholpen. Dit komt voort uit de wens van de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Wordt dit aantal niet gehaald? Dan treedt de quotumwet in werking en riskeert u een flinke boete. Bereid u dus goed voor en haal zo juist het pósitieve uit de Participatiewet: waardevolle en vaak bijzondere medewerkers.

Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. Aansluitend op deze Participatiewet, stelt het sociaal akkoord dat er minstens 125 duizend banen gecreëerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te realiseren is het percentage van 5% van het gehele personeelsbestand in 2026 voor bedrijven en ondernemers met meer dan 25 medewerkers vastgesteld.

is de participatiewet dan alleen maar een last

Zeker niet. Een divers personeelsbestand biedt juist voordelen. Een beperking is iets om rekening mee te houden, maar deze mensen zijn natuurlijk veel meer dan alleen hun fysieke of mentale beperking. Er is vaak sprake van uiterst gemotiveerde en geschoolde mensen die een verrijking zijn voor uw organisatie. Bovendien heeft het gezamenlijk omarmen van deze kwetsbare doelgroep een positieve invloed op de bedrijfscultuur. Tot slot kunt u rekenen op overheidssteun in de vorm van gunstige regelingen zoals premiekorting, loondispensatie, het werken met een proefplaatsing en een no-risk polis.

in 6 stappen aan de slag met de participatiewet

Kortom, u moet dus mensen met een arbeidsbeperking gaan aantrekken. Maar hoe pakt u dit nou het beste aan? Hoe komt u in contact met deze medewerkers? Hoe zorgt u ervoor dat ze snel en goed meedraaien? Hoe bereidt u uw andere medewerkers voor op de komst van een collega met een beperking? Als u onderstaande 6 stappen volgt, komt u al een heel eind in de goede richting.

1. zorg voor betrokkenheid van uw medewerkers

Om tot duurzame inzetbaarheid te komen van mensen met een beperking, is het belangrijk dat zowel u als uw medewerkers er echt voor gaan. Deze medewerkers vragen nou eenmaal om meer begeleiding en ondersteuning, maar zijn tegelijkertijd een waardevolle aanvulling voor de organisatie. Ga ervoor! Commitment van alle betrokkenen zorgt voor een succesvolle integratie.

2. identificeer geschikte functies binnen uw organisatie

Niet iedere functie of werkplek is geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is belangrijk om hier vooraf bij stil te staan. Sommige functies kunnen bijvoorbeeld wel uitgevoerd worden door medewerkers met een mentale beperking, maar niet door iemand met een fysieke beperking. Of vice versa.

3. vind de juiste kandidaat

Randstad helpt u graag bij het werven en selecteren van de verschillende doelgroepen binnen de Participatiewet. Ook UWV Werkbedrijf kan u in contact brengen met mogelijk geschikte kandidaten. Heeft u iemand op het oog? Kijkt u dan goed naar de motivatie, skills en competenties. De kandidaat moet goed passen bij de beschikbare werkplek. Kiest u voor een kandidaat? Dan moet u de werkplek zó aanpassen dat de medewerker goed kan functioneren. Het is handig om hier in een vroeg stadium al rekening mee te houden. 

4. zorg voor een goede introductie

De eerste dag is spannend. Voor iedere medewerker, maar voor een medewerker met een beperking misschien nog wel meer. Zorgt u er dus voor dat de medewerker goed wordt opgevangen door de collega’s. Investeer in het wegnemen van aannames en zorg voor voor wederzijds begrip. Stel u neemt iemand met het Asperger-syndroom in dienst, bespreek dan samen wat wel en niet goed werkt bij mensen met deze beperking.

5. organiseer vaste begeleiding

De ervaring leert dat een vaste begeleider gedurende de eerste weken uiterst belangrijk is voor het goed inwerken van medewerkers met een arbeidsbeperking. Maak dus zelf tijd vrij voor de begeleiding, het inwerken en de coaching of vraag dit aan een senior medewerker.

6. contracteer de kandidaat

Biedt een contract op maat aan. Dat kan op uw eigen payroll of via een uitzendbureau, die naast verloning ook de subsidies regelt. 

vragen over de participatiewet

U kunt met al uw vragen terecht bij Randstad. Wij kunnen u adviseren én helpen u graag bij de werving en selectie van arbeidsbeperkte werknemers. Lees meer over de participatiewet in onze whitepaper of neem contact met ons op via mail of 020 519 81 50