Bij duurzame inzetbaarheid gaat het erom dat jouw werknemers ook in de toekomst gezond en productief kunnen blijven werken. Zodat je langer plezier van elkaar hebt. Dat is niet alleen nu belangrijk, vanwege de snel toenemende spanning op de arbeidsmarkt. We noemen nog 4 redenen waarom organisaties beleid moeten ontwikkelen om ook op langere termijn de inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. 

De redenen om te werken aan duurzame inzetbaarheid zijn: 

  1. technologische ontwikkelingen
  2. langer doorwerken
  3. minder ziekteverzuim
  4. hogere productiviteit

1. technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat nieuwe banen ontstaan en oude verdwijnen. Dat zien we niet alleen bij routinematig werk, ook de banen voor hoger opgeleiden veranderen ingrijpend door automatisering. Er komen nieuwe beroepen, we gaan samenwerken met technologie, er komt vraag naar andere specialisten. 

Wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt precies zullen zijn, weten we nog niet. Maar de impact zal zeker groot zijn. Eén ding is zeker: om van technologie een succes te maken blijft de menselijke component essentieel. En zolang je als werkgever werk blijft maken van de ontwikkeling van jouw medewerkers, hoef je de technologische ontwikkelingen niet te vrezen.

2. langer doorwerken

Jouw me­de­wer­kers moe­ten lan­ger door­wer­ken. De AOW-leeftijd blijft voorlopig stijgen. Met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie valt langer doorwerken mensen relatief zwaar. Dit betreft vooral lager opgeleiden en werkenden met een laag inkomen, stelt het CPB in haar rapport ‘Langer doorwerken: keuzes voor nu en later’. 

Om kosten door uitval van werknemers te voorkomen, doe je er als werkgever goed aan te blijven investeren in de opleiding, ontwikkeling en gezondheid van jouw werknemers. Voorbeelden zijn innovaties die het werk lichter maken, scholing en taakroulatie om de fysieke en mentale weerbaarheid van werknemers te vergroten.

3. minder ziekteverzuim

Werken aan duurzame inzetbaarheid betekent ook dat werknemers meer plezier krijgen in hun werk, en minder werkdruk ervaren. Het verhogen van het werkplezier is een van de beste manieren om ziekteverzuim te verlagen. Werknemers zullen zich minder vaak ziek melden en beter presteren. Factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress zijn autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap. 

4. hogere productiviteit

Gelukkige en gezonde werknemers zijn productiever. Onderzoek van de University of Warwick laat zien dat gelukkige werknemers maar liefst 12% productiever zijn dan gemiddeld,  terwijl ongelukkige werknemers zelfs 10% minder productief dan gemiddeld zijn. De drijvende kracht lijkt te zijn dat  werknemers die gelukkiger zijn hun tijd effectiever gebruiken, waardoor ze sneller werken zonder de kwaliteit op te offeren.
Dat er een verband bestaat tussen gelukkige werknemers en hun productiviteit, bewijst Google. Het bedrijf investeert veel in de ondersteuning en tevredenheid van de medewerkers. En dat werkt: Google heeft een productiviteit van 37%, en dat is ruim meer dan gemiddeld.

happy, healthy en in ontwikkeling

Kortom: werken aan duurzame inzetbaarheid zorgt ervoor dat je aangesloten blijft bij de economische en technologische ontwikkelingen en dat jouw werknemers meer werkplezier ervaren, minder vaak ziek zijn en meer produceren. Maar hoe doe je dat nou? Volgens Roland Grootenboer, HR-manager van Blendle, gaat het erom de werknemers gelukkig, gezond en in ontwikkeling te houden. In deze presentatie geeft hij je praktische tips.

tip

Kijk voor achtergrondverhalen, praktijkvoorbeelden, tips en tools over duurzame inzetbaarheid op Duurzameinzetbaarheid.nl.