welke medewerkers heeft u nodig om te groeien?

welke medewerkers heeft u nodig om te groeien?

9 oktober 2014 - Nu de economie weer aantrekt, zal de concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Hoe komt u aan de juiste medewerkers om groei te realiseren? Lees hier hoe u aan de slag gaat met uw personeelsplanning.

Met name kleinere bedrijven voorzien groei, zo blijkt uit onderzoek van Randstad. Grotere mkb-bedrijven zijn nog vooral bezig met kostenbeheersing en efficiency. Of u nu gaat groeien of juist efficiënter wilt werken; door de volgende vragen te beantwoorden, brengt u uw personeelsbehoefte in kaart.

personeelsbehoefte in kaart.

Hoe kunt u meer rekening houden met uw toekomstige personeelsbehoefte? Begin met het beantwoorden van de volgende vragen:

 1. waar wilt u met uw bedrijf heen? Waar droomt u van?
 2. wat zijn gezien uw doelen de belangrijkste functies in uw bedrijf?
 3. wat zit er nu aan talent? Wie belt u bijvoorbeeld als eerste als u een acuut probleem heeft? 
 4. heeft u al een opvolger in beeld? Stel dat u plotseling ziek wordt, wie kan u dan morgen waarnemen?
 5. wat is het risico als deze belangrijke medewerkers er bijvoorbeeld over een jaar niet meer zijn?

Door antwoord te geven op deze vragen weet u wanneer het tijd wordt om nieuwe mensen te werven of dat u moet investeren in het vasthouden van voor u belangrijke medewerkers.

personeelsplanning voor de lange termijn.

Als u de personeelsplanning uitgebreider wilt aanpakken, kunt u de antwoorden op de volgende vragen in kaart brengen:

 1. wat zijn onze verwachtingen en onze doelen als bedrijf voor de komende 2 tot 3 jaar? (Stel u krijgt vijf keer zoveel orders of nieuwe klanten. Kunt u die groei aan?)
 2. welke mensen (talenten, competenties, profielen) hebben we daarvoor nodig?
 3. wie hebben we nu in huis?
 4. wat is het verschil met wat er nu én straks nodig is?
 5. welke medewerkers zullen in de komende tijd ons bedrijf verlaten, bijvoorbeeld als gevolg van pensionering?
 6. wat is er gezien het bovenstaande nodig om nu en straks onze doelen te halen? Welke nieuwe medewerkers hebben we nodig? Welke zittende medewerkers kunnen we beter op een andere plek inzetten? Hebben we ook medewerkers die het bedrijf eigenlijk niet meer nodig heeft?
 7. wat kunnen we verwachten van de (regionale) arbeidsmarkt? Brengen we dat zelf in beeld of vragen we dat aan een arbeidsmarktspecialist?

flexibele schil.

Voor grote én kleine bedrijven geldt dat ze zowel groei als kostenbeheersing vooral met meer flexibiliteit willen realiseren. Steeds meer mkb-ondernemers zoeken dan ook actief informatie over de mogelijkheden van een flexibele schil, variërend van tijdelijke contracten tot de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers.