Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten nu al slecht op elkaar aan. Uit onderzoek van Randstad blijkt dat bijna de helft van alle organisaties moeite heeft de juiste medewerkers te vinden. Die mismatch zal alleen maar toenemen. Nieuwe technologieën en andere organisatievormen en manieren van werken vragen immers meer en meer om andere talenten, vaardigheden en attitudes bij medewerkers. Toch leggen organisaties heel veel nadruk op bestaande (‘bewijsbare’) kennis en vaardigheden. Sterker nog: ruim 30% van de werkgevers scherpt de eisen aan opleiding en werkervaring op dit moment verder aan.

strategische inzet van arbeid

De actuele personeelsbehoefte krijgt in de praktijk veel aandacht. Datzelfde kan niet gezegd worden van de toekomst. Organisaties vinden strategische personeelsplanning een urgent hr-vraagstuk, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Toch doet 50% van de organisaties er nog niets aan. Dat is een gemiste kans. Aan de slag gaan met strategische personeelsplanning geeft niet alleen richting aan uw werving en selectie en uw ontwikkelbeleid. Het vergroot ook bij alle betrokkenen de commitment voor noodzakelijke beweging.

10 skills voor de toekomst

Welke vaardigheden en talenten in de toekomst nodig zijn, hangt zeker niet alleen af van het soort werk en organisatie. Het Amerikaanse ‘Institute for the Future’ formuleerde tien skills voor het jaar 2020. Wat direct opvalt, is dat de meeste van deze vaardigheden te maken hebben met potentieel en dus met talent, dat wil zeggen met intelligentie, persoonlijkheid en attitude. Die stellen je in staat nieuwe dingen te leren en te functioneren in snel wisselende projecten en omgevingen. Wat ook opvalt, is dat specifieke kennis en ervaring nergens genoemd worden.

vaardigheden voor 2020

 1. kritisch denken en zinvolle betekenis geven aan grote hoeveelheden informatie
 2. sociale intelligentie
 3. innovatief denken
 4. omgaan met cultuur(verschillen) 
 5. toepassen van IT bij het interpreteren van grote hoeveelheden data.
 6. nieuwe media gebruiken
 7. multidisciplinair denken en (samen)werken
 8. denken als een ontwerper om de dingen om je heen meer naar je hand te zetten, gebruikmakend van alle mogelijkheden die technologie daarvoor biedt
 9. ‘metacognitie’: met name omgaan met grote hoeveelheden informatie en ‘prikkels’
 10. tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken in virtuele settings

voorrang geven aan potentieel

Het gaat dus minder om wat een medewerker geleerd heeft, maar om of hij of zij kan en wil leren: aanpassings- en leervermogen wegen zwaarder dan vroeger. Dan zouden deze ‘zachte’ criteria ook zwaarder moeten meewegen in werving en selectie. Dat helpt nu om vaker een match te maken, én draagt bij aan voorbereiding op de toekomst.

In welke mate kan potentieel de voorrang krijgen boven specifiek vereiste opleiding en ervaring? Om dat te bepalen is het nuttig en nodig om:

 • het functieprofiel opnieuw te bekijken, onder andere op de gestelde eisen en de ruimte om daaraan binnen een gepaste termijn te voldoen, en eventueel bij te stellen
 • te beoordelen in welke mate kandidaten zich de ontbrekende kennis en ervaring eigen kunnen en willen maken (intelligentie, persoonskenmerken en attitude)
 • de haalbaarheid te bepalen, in termen van aandacht, tijd en geld.