beroepsbevolking | december 2014

aantal werkloze jongeren sterk toegenomen

De werkloosheid onder jongeren (15 tot 25 jaar) is flink opgelopen. Het gaat om een toename van maar liefst 53 procent sinds 2008. Bij de groep van 25 tot 45 jaar is het aantal werkenden gedaald, en de werkloosheid zelfs verdubbeld sinds 2008. Maar de meest opvallende ontwikkeling zien we in de 45+ groep. Daarin zijn zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen sterk toegenomen. Uiteindelijk is de beschikbare beroepsbevolking bijna gelijk gebleven; de stijging onder de 45+’ers heft de daling bij jongeren en de middengroep op.

beroepsbevolking - december 2014