Werk je met zzp’ers, dan moet je je nu nog houden aan de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Maar het kabinet werkt al jaren aan nieuwe wet- en regelgeving om de Wet DBA mee te vervangen. Daarvan is de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) de enige overgebleven maatregel. Onlangs is de testfase voor deze webmodule van start gegaan. We geven je een overzicht van de plannen. 

op deze pagina

webmodule beoordeling arbeidsrelatie

Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er een webmodule met een vragenlijst waarmee ze helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat een arbeidscontract nodig is. Dit heet de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). De vragenlijst is ingestoken om ingevuld te worden door opdrachtgevers, niet voor de zelfstandigen zelf.

De webmodule is per 11 januari 2021 voor zes maanden als pilot van start gegaan. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en je kunt de webmodule anoniem invullen. Aan de uitkomst kan ook gedurende de pilot-fase nog geen rechtszekerheid ontleend worden. Het is slechts een indicatie, geen juridische beslissing.

De WBA is te vinden via startvragenlijst.nl/pilotwba.

drie uitkomsten webmodule

Na het invullen van de webmodule zijn er drie uitkomsten mogelijk: 

  • je kunt de opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ (dus door een zelfstandige) laten uitvoeren

  • er zou sprake kunnen zijn van een dienstbetrekking

  • er kan geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. De antwoorden wijzen zowel op werken ‘buiten dienstbetrekking’ als op werken ‘in dienstbetrekking’.

Alleen bij de eerste uitkomst (‘buiten dienstbetrekking’) kun je als opdrachtgever de zzp’er een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking laten uitvoeren. Als jij en de zzp’er werken op de manier die je bij het invullen van  de webmodule hebt aangegeven, hoef je geen loonheffingen in te houden en geen premies werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen. 

Tijdens de pilotfase hebben de uitkomsten van de webmodule geen juridische status. Je kunt er dus (nog) geen échte zekerheid aan ontlenen.

verdere verloop na de pilotfase

Na de pilotfase - in de zomer van 2021 - wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is. Daarna besluit het kabinet of de module definitief wordt ingevoerd.

De komende periode wil het kabinet ook ‘een breed maatschappelijk gesprek voeren over de wijze waarop we nu werken, welke opdrachten wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving’. 

de huidige regels: de Wet DBA

In principe geldt nu dus de huidige wet - de Wet DBA - nog, waarin is geregeld dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten samen bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. De huidige modelovereenkomsten, die gekomen zijn sinds de wet DBA, blijven dus gewoon van kracht. 

Tot 1 oktober 2021 wordt er niet gehandhaafd, met uitzondering van ‘kwaadwillende bedrijven’. 

meer weten?

Op Nieuwsszw.nl van het ministerie van SZW wordt de webmodule uitgebreid toegelicht. Over de huidige Wet DBA vind je hier meer informatie. Meer over arbeidsrecht lees je in de Werkpocket.

Kijk voor actuele informatie op Rijksoverheid.nl of op ons Kenniscentrum.