Het kabinet heeft zijn voorstel voor nieuwe maatregelen voor zzp’ers weer aangepast. Het minimumtarief van € 16 is van de baan, en ook de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen, komt er niet meer. De webmodule waarmee opdrachtgevers de werkrelatie van zzp’ers kunnen vaststellen, gaat wel online. Wat zijn de plannen? We geven je een overzicht. 

op deze pagina

geen minimumtarief zzp'ers

Het kabinet werkt al jaren aan nieuwe wet- en regelgeving voor zzp’ers. Dit resulteerde eind 2019 in het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Hierin werd een minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur voorgesteld. Daarnaast zouden zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen met het aangaan van een zelfstandigenverklaring de mogelijkheid krijgen tot opt-out.

Minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief hebben nu in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij het wetsvoorstel weer intrekken. Het voorstel brengt voor alle zelfstandigen te veel administratieve lasten met zich mee om effectief te zijn, zo blijkt ook uit consultatie bij belanghebbenden. Bovendien laat de coronacrisis zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen. De webmodule voor opdrachtgevers is hierin een volgende stap.

webmodule voor opdrachtgevers

De webmodule is een online vragenlijst waarmee (zakelijke) opdrachtgevers straks duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Blijkt uit de beantwoording van de vragen in de webmodule dat de zzp’er zonder dienstverband kan werken, dan ontvangt de opdrachtgever een zogeheten opdrachtgeversverklaring. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt de opdrachtgever duidelijkheid over de vraag of de zzp’er een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking kan uitvoeren. Als de partijen feitelijk werken op de manier die zij bij het invullen van  de webmodule hebben aangegeven (en hierop toezien), hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en geen premies werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen. 

pilot in najaar

In het najaar komt de webmodule beschikbaar als pilot zodat werkgevers dit hulpmiddel alvast vrijwillig kunnen consulteren. In de pilotfase geeft de webmodule wel duidelijkheid maar geen zekerheid voor wat betreft de uitkomst van de vragenlijst. De uitkomsten zijn ook anoniem. Na de pilotfase zal een beslissing worden genomen over het verdere vervolg van de webmodule.

de huidige regels: de wet dba

Het kabinet werkt al jaren aan nieuwe wetgeving voor zzp’ers. In principe geldt de huidige wet - de Wet DBA - nog, waarin is geregeld dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten samen bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst.  Omdat deze wet praktisch onwerkbaar bleek, is de uitvoering steeds opgeschort.

meer weten?

In de Vijfde voortgangsbrief 'Werken als zelfstandige' van het ministerie van SZW worden de voorgestelde maatregelen uitgebreid toegelicht. Over de huidige Wet DBA vind je hier meer informatie. Meer over arbeidsrecht lees je in de Werkpocket.

Kijk voor actuele informatie op Rijksoverheid.nl of op ons Kenniscentrum.