Werk je met zzp’ers, dan moet je je nu nog houden aan de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Maar het kabinet werkt al jaren aan nieuwe wet- en regelgeving om de Wet DBA mee te vervangen. Daarvan is de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) de enige overgebleven maatregel. Deze webmodule is de afgelopen maanden getest en de evaluatie daarvan is naar de Tweede Kamer gestuurd. We geven je een overzicht van de stand van zaken. 

op deze pagina

webmodule beoordeling arbeidsrelatie

Het kabinet heeft de afgelopen jaren ingezet op een webmodule die meer zekerheid moet geven bij het beoordelen van arbeidsrelaties: de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). Deze vragenlijst zou voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen helder moeten krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat een arbeidscontract nodig is. De vragenlijst is ingestoken om ingevuld te worden door opdrachtgevers, niet voor de zelfstandigen zelf.

De webmodule is het afgelopen jaar voor zes maanden als pilot van start gegaan. In deze pilotfase was de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers konden ‘m vrijwillig en anoniem invullen.

drie uitkomsten webmodule

Na het invullen van de webmodule zijn er drie uitkomsten mogelijk: 

  • de opdrachtgever kan de opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ (dus door een zelfstandige) laten uitvoeren

  • er kan sprake zijn van een dienstbetrekking

  • er kan geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. De antwoorden wijzen zowel op werken ‘buiten dienstbetrekking’ als op werken ‘in dienstbetrekking’.

Alleen bij de eerste uitkomst (‘buiten dienstbetrekking’) kun je als opdrachtgever de zzp’er een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking laten uitvoeren. Als jij en de zzp’er werken op de manier die je bij het invullen van  de webmodule hebt aangegeven, hoef je geen loonheffingen in te houden en geen premies werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen. 

Tijdens de pilotfase hebben de uitkomsten van de webmodule geen juridische status. Deelnemers kunnen er dus geen échte zekerheid aan ontlenen.

De WBA is te vinden via startvragenlijst.nl/pilotwba.

evaluatie

De webmodule is dit jaar gedurende zes maanden getest en geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de module bij zeven van de tien van de gevallen duidelijkheid biedt over de aard van het dienstverband. De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan, maar het is nog onduidelijk hoe het nu verder gaat. Zolang er geen nieuw kabinet is, wordt hierover geen besluit genomen. Tot die tijd legt de Belastingdienst geen boetes op, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

de huidige regels: de Wet DBA

In principe geldt nu dus de huidige wet - de Wet DBA - nog, waarin is geregeld dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten samen bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. De huidige modelovereenkomsten, die gekomen zijn sinds de wet DBA, blijven dus gewoon van kracht. 

Totdat er een besluit wordt genomen over de invoering van de webmodule en het (gefaseerd) opstarten van de handhaving wordt er niet gehandhaafd, met uitzondering van ‘kwaadwillende bedrijven’. 

meer weten?

Op Nieuwsszw.nl van het ministerie van SZW wordt de webmodule uitgebreid toegelicht. Over de huidige Wet DBA vind je hier meer informatie. Meer over arbeidsrecht lees je in de Werkpocket.

Kijk voor actuele informatie op Rijksoverheid.nl of op ons Kenniscentrum.