De verplichting om het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen, kan bij werkgevers tot knelpunten leiden. De minister heeft daarom een aantal maatregelen voorgesteld die het stelsel beter draagbaar maken voor werkgevers, zonder de werknemersrechten te schaden. 

Onder de huidige regelgeving kan het UWV een werkgever een loonsanctie opleggen wanneer blijkt dat bij langdurige ziekte van een werknemer het tweedespoortraject te laat, te vroeg of niet is ingezet. Dit leidt er nogal eens toe dat een tweedespoortraject alleen wordt gestart om een eventuele loonsanctie te voorkomen. De minister wil deze manier van sanctioneren daarom afschaffen.

inzetten tweedespoortraject wordt een keuze

Volgens het voorstel wordt het inzetten van een tweedespoortraject straks een keuze van werkgever en werknemer samen, gebaseerd op het advies van de bedrijfsarts. Het UWV toetst alleen nog achteraf of de re-integratie wel volgens het plan van aanpak is verlopen.

versoepeling regels voor aanvraag iva-uitkering

Ook worden de regels voor het vervroegd aanvragen van een IVA-uitkering versoepeld. Als vaststaat dat een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte werknemer in de toekomst niet meer kan werken, kan deze vervroegd recht krijgen op een IVA-uitkering.

premies worden beter voorspelbaar

Verder wil de minister dat de premies die werkgevers moeten betalen minder fluctueren, en dus beter voorspelbaar worden. Hierover gaat hij in gesprek met de verzekeraars.

beperk bovenwettelijke aanvullingen bij de loondoorbetaling

Tot slot is het de bedoeling de bovenwettelijke aanvullingen bij de loondoorbetaling te beperken tot in beginsel niet meer dan 170% van het loon over de eerste twee ziektejaren, zoals is afgesproken in het Najaarsakkoord 2004. Dit percentage kan volgens de plannen straks alleen worden verhoogd bij voldoende re-integratie-inspanningen.