Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Per 1 januari 2015 treden verschillende wetten in werking. 'Voor werkgevers in het mkb betekent het: meer risico's, meer regels en minder flexibiliteit,' zegt bedrijfsjuriste Manon van der Hoek van Randstad.

ketenregeling

Een belangrijk onderdeel van de Wet werk en zekerheid is de ketenregeling. Bedrijfsjuriste Van der Hoek: 'De periode waarin je een werknemer - maximaal drie - tijdelijke contracten mag geven wordt verkort tot twee jaar. Zes maanden uit dienst verbreekt deze ketenregeling. Verder moet bij tijdelijke contracten vanaf zes maanden tijdig worden aangezegd op straffe van maximaal een maandsalaris.'

ontslagrecht

Ook het ontslagrecht wijzigt. In het kort draait het volgens Van der Hoek om het volgende: 'Ontslag op bedrijfseconomische grond of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Is de reden persoonlijk dan moet het naar de kantonrechter. Zowel werkgever als werknemer kunnen in hoger beroep. Verder moet de werkgever een transitievergoeding betalen als de werknemer twee jaar in dienst is geweest.'

participatiewet

De aanstaande Participatiewet wil werkgevers financieel stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De aanvullende Quotumwet wil dit voor een percentage verplichten en ligt nu voor advies bij de Raad van State.

meer risico’s voor het mkb

Samenvattend zijn de financiële risico's voor werkgevers in het mkb groter geworden, is hun flexibiliteit verminderd en nemen hun administratieve lasten toe. Van der Hoek: 'Randstad biedt allerlei oplossingen die mkb-werkgevers rust en ruimte geven; van een werknemerspool op maat tot ontzorging via Randstad Participatie.'

wetgeving die 1 januari 2015 ingaat

 • verplichting aanzeggen bij contract ≥ 6 maanden
 • termijn nulurencontract ≤ 6 maanden
 • proeftijd niet toegestaan in contract ≤ 6 maanden
 • concurrentiebeding en/of relatiebeding niet toegestaan in contract voor bepaalde tijd 
 • flexwerkers ontvangen inlenersbeloning vanaf dag 1 (met ingang van week 1 2015)
 • participatiewet: stimulering indienstneming mensen met arbeidsbeperking

wetgeving met de streefdatum 1 januari 2015

 • participatiewet: stimulering indienstneming mensen met arbeidsbeperking
 • loonkostensubsidie
 • mogelijk quotumwet met verplichting indienstname

wetgeving die 1 juli 2015 ingaat

 • maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 2 jaar - onderbrekingstermijn 6 maanden 
 • uitzenden fase B: maximaal 6 contracten in 4 jaar 
 • werknemer krijgt 2 weken bedenktijd in geval van een beëindigingsovereenkomst
 • voortaan één ontslagroute: economische grond of langdurige ziekte via uwv - persoonlijke grond via kantonrechter
 • bij elk ontslag is er beroepsmogelijkheid
 • bij ontslag geldt transitievergoeding na dienstverband ≥ 2 jaar

meer weten?

Heeft u vragen over de wetswijzigingen? Of bent u benieuwd wat Randstad voor u kan betekenen? Neem contact met ons op