werkenden kijken optimistisch naar 2015

werkenden kijken optimistisch naar 2015

9 januari 2015 - Nederlandse werknemers zijn optimistisch over de economie in ons land. Zes op de tien werkenden denken dat het beter gaat in 2015. Dit is een van de resultaten van het Randstad WerkMonitor onderzoek dat is gehouden onder 810 werkenden. Deze uitkomsten liggen in lijn met een eerder onderzoek van het UWV. Daarin verwacht 30% van de werkgevers een toename van de vraag naar personeel, terwijl dit vorig jaar 20% was.

 

hoge verwachtingen van jongeren

Opvallend is dat met name jongeren (<34 jaar) het nieuwe jaar rooskleurig inzien. Maar liefst 69% van hen verwacht in de nabije toekomst een verbetering van de economie.
En het zijn ook de jongeren waar de verwachtingen hooggespannen van zijn. Generatie Z (nu tussen de 14 en 19 jaar) zullen binnen nu en vijf jaar de arbeidsmarkt op gaan. 53% van de ondervraagden verwacht dat bedrijven deze generatie nodig hebben om echt innovatief te kunnen zijn. Een even grote groep denkt veel van hen te kunnen leren op het gebied van technologie. Lang niet alle werknemers vinden dat hun werkgever goed is voorbereid op de behoeften van generatie Z.

meer ruimte voor loopbaanontwikkeling

Op het gebied van persoonlijke groei zien we dat 52% van de medewerkers aangeeft dat er meer ruimte is bij werkgevers voor loopbaanontwikkeling. Daarvan vindt 72% dit een goede ontwikkeling.

werkenden willen langer, maar flexibeler werken

Hoe zien werkenden het laatste deel van hun loopbaan voor zich? Uit dit onderzoek blijkt dat 60% best langer wil werken, zolang het aantal werkuren omlaag gaat en flexibeler kan worden aangepast aan de privésituatie.

minder wisselen van baan

De WerkMonitor geeft ook aan dat er iets minder van baan wordt gewisseld. Deze uitkomst komt overeen met de situatie in veel andere landen.

Meer onderzoeksresultaten zien? Download het rapport van het Randstad WerkMonitor onderzoek.