De verschillen tussen werknemers met een vast contract en een flexibel contract zijn te groot geworden, vindt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom komt er een nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Wat moet u als ondernemer weten?

Het arbeidsrecht gaat ingrijpend veranderen. Het doel is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken, het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Per 1 juli 2014 worden de eerste wetten – over flexibele contracten – ingevoerd. Het invoeren van de wetten gebeurt geleidelijk:

  • 1 juli 2014: aanpassingen van flexibele arbeid
  • 1 juli 2015: aanpassing ketenregeling en ontslagrecht
  • 1 januari 2016: aanpassing werkloosheidswet

proeftijd

Zo zat het: proeftijd is altijd toegestaan.
Nieuwe regels: in een tijdelijk contract van maximaal zes maanden mag u geen proeftijd opnemen.

ketenregeling

Zo zat het: drie tijdelijke contracten in drie jaar, daarna onbepaalde tijd. Bij een onderbreking van drie maanden kan de medewerker weer aan het begin van de keten instromen.
Nieuwe regels: drie tijdelijke contracten in twee jaar, daarna onbepaalde tijd. Bij een onderbreking van zes maanden kan de medewerker weer aan het begin van de keten instromen.

concurrentiebeding

Zo zat het: concurrentiebeding altijd toegestaan.
Nieuwe regels: in tijdelijke contracten mag u alleen bij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding opnemen.

aanzegtermijn

Zo zat het: niet van toepassing.
Nieuwe regels: u moet tijdelijke werknemers een maand voordat hun contract verloopt informeren over de voortzetting.

loondoorbetalingsplicht

Zo zat het: maximaal zes maanden, mits schriftelijk overeengekomen. Indien bij cao overeengekomen is een langere termijn mogelijk.
Nieuwe regels: maximaal zes maanden, mits schriftelijk overeengekomen. In uitzonderingsgevallen kan er een langere termijn overeengekomen worden bij cao, met een maximum van 78 weken.

route van ontslag

Zo zat het: u kunt kiezen of u de ontslagroute via de kantonrechter of via het UWV wilt laten lopen, ongeacht de reden voor het ontslag. Het is niet altijd mogelijk om in hoger beroep te gaan.
Nieuwe regels: ontslagen wegens economische redenen of langdurige ziekte lopen via het UWV, en ontslagen wegens in de persoon gelegen redenen lopen via de kantonrechter. Het is altijd mogelijk om in hoger beroep te gaan.

transitievergoeding

Zo zat het: bij ontslag hoeft u alleen een vergoeding te betalen wanneer het ontslag via de kantonrechter loopt. Bij ontslag via het UWV is geen vergoeding vereist.
Nieuwe regels: u moet als werkgever altijd een transitievergoeding betalen wanneer de medewerker langer dan twee jaar in dienst is, en wanneer het bepaalde tijd contract niet wordt verlengd of het onbepaalde tijd contract wordt beëindigd op initiatief van de werkgever. 

opbouwen ww

Zo zat het: per gewerkt jaar bouwt de medewerker één maand recht op WW op. Nieuwe regels: per gewerkt jaar bouwt de medewerker één maand recht op WW op, na tien arbeidsjaren zal per gewerkt jaar een halve maand WW worden opgebouwd.

lengte ww-uitkering

Zo zat het: de maximale duur van de WW-uitkering is 38 maanden.
Nieuwe regels: de duur van de WW-uitkering wordt 24 maanden. Als er in de cao afspraken zijn gemaakt, kan de uitkering na die twee jaar door de sociale partners worden aangevuld met 14 maanden.

hoogte uitkering

Zo zat het: de hoogte van de uitkering is gedurende de eerste twee maanden 75 procent, daarna 70 procent van het dagloon.
Nieuwe regels: dit blijft hetzelfde.

werk aannemen

Zo zat het: na één jaar WW is iedere arbeid passend.
Nieuwe regels: na een half jaar WW is iedere arbeid passend.

uitkering verrekenen met loon

Zo zat het: wanneer een uitkeringsgerechtigde gaat werken naast de uitkering, worden de gewerkte uren verrekend met de uitkeringsuren. Dat kan tot gevolg hebben dat iemand die tegen een lager uurloon gaat werken, minder geld ontvangt dan wanneer hij/zij niet gaat werken.
Nieuwe regels: wanneer een uitkeringsgerechtigde gaat werken naast de uitkering, wordt het inkomen uit arbeid verrekend met de uitkering. Ook al is het uurloon van de arbeid lager, een uitkeringsgerechtigde zal er nooit op achteruit gaan als hij/zij gaat werken naast de uitkering.

Meer weten over het inzetten van flexwerkers? Neem contact op met een Randstad vestiging bij u in de buurt.