Werkgevers kunnen ook voor de periode van juni t/m september rekenen op een tegemoetkoming in de loonkosten, nu het kabinet een tweede termijn van de NOW-regeling heeft aangekondigd. De systematiek van de NOW 2.0 is hetzelfde als de NOW 1.0, maar er geldt wel een aantal andere voorwaarden. Hoe ziet de NOW 2.0-regeling eruit? We zetten het voor je op een rij.

op deze pagina

wat blijft: de tegemoetkoming van maximaal 90%

Werkgevers die ten minste een omzetverlies van 20% verwachten, kunnen voor de periode van juni tot en met september nog steeds een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zij kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. 

de nieuwe voorwaarden

De NOW 2.0 verschilt op een aantal punten van de NOW 1.0:

  • de omzetdaling wordt vastgesteld over een aaneengesloten periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 
  • de referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart (peildatum 15 mei)
  • de vaste (forfaitaire) opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%
  • vraag je ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan voor je medewerkers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt, dan zal de subsidie voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. De extra boete van 50% uit NOW 1.0 komt te vervallen. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die je in de periode 1 juni t/m 30 september indient 
  • het totale subsidiebedrag wordt nog eens extra verlaagd met 5% als je geen melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers (per werkgebied van de WMCO) ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt
  • je bent verplicht om je werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit is de zogeheten inspanningsverplichting
  • je bedrijf mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

ontslagboete

Vraag je voor je medewerker(s) ontslag om bedrijfseconomische redenen aan, dan wordt er dus nog steeds een correctie uitgevoerd over de subsidie (de zogeheten ontslagboete). Deze bedraagt 100% van de loonsom van de werknemers voor wie je ontslag hebt aangevraagd, maar de extra verhoging van 50% vervalt dus.

13e maand en vakantiebijslag geen invloed op subsidie
Extra periode salarissen, zoals een 13e maand of vakantiebijslag worden niet meegerekend bij de vaststelling van de loonsom. Op die manier wordt voorkomen dat je alleen vanwege de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW-subsidie moet terugbetalen.

seizoensbedrijven

Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Het subsidiebedrag voor de werknemer gaat hiermee omhoog. 

opleiding en ontwikkeling

Wil je gebruikmaken van de NOW 2.0, dan heb je als werkgever de inspanningsverplichting om je medewerkers te stimuleren om scholing te volgen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je moet hier een verklaring over afleggen bij de aanvraag van de NOW 2.0. Op het moment dat de hoeveelheid werk sterk vermindert of dreigt te verdwijnen, kunnen je medewerkers zich oriënteren op een andere loopbaan en/of scholing voor ander werk. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld tijd beschikbaar stellen of middelen verschaffen via een O&O-fonds

Het kabinet stelt ter ondersteuning 50 miljoen euro beschikbaar voor het crisispakket 'NL leert door'. De looptijd van dit crisispakket is van juli t/m december 2020. De overheid geeft aan dat nadere informatie volgt. 

aanvragen now 2.0

Werkgevers konden de tegemoetkoming voor de NOW 2.0 tot 31 augustus 2020 bij UWV aanvragen. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de aanvraag NOW en de voorwaarden.