tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - september 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen september


economie groeit verder en werkloosheid daalt

29 september 2016De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 met 0,6% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 2,3%. Deze groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij. De groei van de economie zorgt ervoor dat de werkloosheid verder daalt. In augustus waren 521.000 mensen werkloos, dit is 5,8% van de beroepsbevolking (bron: CBS). 

dalende trend werkloosheid

In augustus 2008, inmiddels acht jaar geleden, bereikte het werkloosheidpercentage met 3,6% het laagste punt van de afgelopen decennia. Vijfeneenhalf jaar later, in februari 2014, piekte de werkloosheid met 7,9% van de beroepsbevolking. Sindsdien is de werkloosheid gedaald tot inmiddels 5,8%. 

werkloosheid daalt nu ook onder 45-plussers

Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. Meer dan de helft van de daling kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. Sinds de piek in februari 2014 daalde de werkloosheid vooral onder 25- tot 45-jarigen. Het aantal werkloze 45-plussers bleef echter twee jaar lang vrijwel ongewijzigd. In het afgelopen half jaar daalde de werkloosheid echter ook onder 45+. Eerder rapporteerde CBS al dat de werkloosheid onder 55+ lager is dan een jaar geleden, maar dat het aandeel langdurig werklozen nog niet is afgenomen. 

groei in aantal banen

Ook het aantal banen groeit. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het tweede kwartaal met 35.000 ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Het ging dan vooral om banen in de uitzendbranche, 23.000 en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 14.000. In het tweede kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 101.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. 

vertrouwen consument stijgt aanzienlijk

Consumenten zijn in september een stuk positiever dan in augustus, meldt het CBS. Hun vertrouwen steeg 6 punten en komt uit op 8. Consumenten oordelen vooral positiever over het economisch klimaat. Maar ook de koopbereidheid neemt toe. Met 8 ligt het consumentenvertrouwen in september ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).