tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - oktober 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen oktober

daling werkloosheid stagneert, consumentenvertrouwen groeit

Volgens de laatste cijfers van het CBS stagneert de daling van de werkloosheid. Voor de maanden juli, augustus en september blijft het werkeloosheid percentage staan op 6,8%. Echter, er is nog steeds sprake van een daling ten opzichte van vorig jaar. Tevens steeg het consumentenvertrouwen van vijf naar acht. Dit betekent dat meer Nederlanders vinden dat hun economische situatie is verbeterd (bron: CBS). 

meer mensen werken minstens 12 uur per week

De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er meer mensen aan het werk dan in diezelfde periode vorig jaar. Driekwart van deze groei komt voort uit mensen die ten minste 12 uur per week werken. In het derde kwartaal is deze groep zelfs geheel verantwoordelijk voor de stijging (CBS). Vergeleken met een jaar geleden groeide de werkzame beroepsbevolking in het derde kwartaal met 80 duizend personen. 

‘kleine banen’ vooral bij jongeren die onderwijs volgen

Jongeren zorgden vooral voor de groei van het aantal banen tot 12 uur per week in de eerste twee kwartalen. In het tweede kwartaal van 2015 waren er ruim één miljoen mensen die tot 12 uur per week werkten. Bijna zes op de tien van hen (584 duizend) waren jonger dan 25 jaar. Het merendeel van de jongeren, 553 van de 584 duizend, volgde daarnaast een opleiding.

twee derde van de bedrijven gebruikt sociale media

Sociale media zijn voor bedrijven in korte tijd uitgegroeid tot populaire communicatiemiddelen. 63% van de bedrijven gebruikt momenteel ten minste één vorm van sociale media. In 2012 was dit nog 41%. Vooral bedrijven in de informatie- en communicatiebranche en in de toeristische sector maken veel gebruik van deze vormen van communicatie, meldt het CBS.