tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - november 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen november


werkloosheid blijft dalen, sterkste daling in Europa

29 november 2016De werkloosheid is verder gedaald met 0,1%. De werkloosheid kwam hiermee in oktober uit op 5,6% van de beroepsbevolking. De werkloosheid in Nederland daalt daarmee sterker dan het gemiddelde in de Europese Unie. Vergeleken met de omringende landen is de daling in Nederland zelfs het sterkst. Alleen in Oost-Europa gaat het beter, zo heeft Tsjechië momenteel het laagste werkloosheidspercentage in de EU gevolgd door Hongarije (bron: CBS).

minder nieuwe uitkeringen in 2016

Het aantal lopende WW-uitkeringen laat sinds april een dalende trend zien. Het UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 411.000 nieuwe WW-uitkeringen, dat zijn er 67.000 (daling van 14,1%) minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Als we kijken op sectorniveau dan lopen de ontwikkelingen uiteen. Zo laat de bouwnijverheid een daling van 29,6% zien, terwijl het grootwinkelbedrijf stijgt met 30,3%. De laatste hangt nauw samen met een aantal grote faillissementen in deze sector. 

meer mensen op de arbeidsmarkt

Naast de daling van de werkloosheid en afname van het aantal uitkeringen ziet het CBS dat de beroepsbevolking in het derde kwartaal van 2016 verder is toegenomen. De ruim 130.000 toetreders op de arbeidsmarkt zijn er meer dan de mensen die de arbeidsmarkt verlieten. De langdurige werkloosheid neemt af, ook onder 45-plussers. Echter zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk. 

toename aantal zzp’ers stokt

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in 2016 niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 hadden 1 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp’er. Kijken we naar de langetermijn trend dan is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400.000 zzp’ers bijgekomen. Dat is een toename van 63%. (bron: CBS).