tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - november 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen november


17 december 2015 - Het CBS publiceerde in november dat er 33.000 banen bij zijn gekomen in kwartaal drie in vergelijking met kwartaal twee. Ook vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is er sprake van een stijging. De werkloosheid steeg in november licht, met 0,1% naar 616.000 werklozen. De economische groei stijgt wel door. Er is een stijging gemeten van 0,2% in het derde kwartaal, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015. 

crisis heeft inkomensverschillen verminderd

De inkomensverschillen zijn tijdens de kredietcrisis kleiner geworden. Na 2008 verdienden de 20% huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zoveel als de 20% met de laagste inkomens. Daarvoor waren de inkomens van de meest verdienende huishoudens nog 2,8 keer zo hoog als die van de minst verdienende huishoudens. 

meer onderzoek en innovatie bij Nederlandse bedrijven

In 2014 werd ruim 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) door Nederlandse bedrijven en instellingen. Dit is 3% meer dan in 2013. Bedrijven en hogere onderwijsinstellingen (universiteit en HBO) gaven meer geld uit aan R&D, publieke onderzoeksinstellingen (buiten het onderwijs, zoals bijvoorbeeld TNO en RIVM) minder. Daarnaast nam ook het aantal bedrijven dat innoveert de afgelopen jaren toe. 

helft van de bedrijven innoveert

In de periode 2012-2014 was 47% van de bedrijven bezig met een vorm van innovatie. Hierin is niet-technologische innovatie inbegrepen. Het aantal innoverende bedrijven was hoger dan in de periode 2010-2012 (38%). De groei zat vooral in technologische innovaties ten behoeve van het productieproces. De productinnovaties namen daarentegen nauwelijks toe. (bron: CBS)