tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - mei 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen mei


26 mei 2016 - In mei is de werkloosheid licht gestegen naar 6,5% van de beroepsbevolking. Voor het eerst in twee jaar tijd nam het aantal banen daarmee af. Daarvoor nam de werkgelegenheid zeven kwartalen op rij nog toe. In een jaar tijd zijn er in totaal bijna 100 duizend banen bijgekomen (bron: CBS).

aantal banen zelfstandigen neemt toe

Het aantal banen van zelfstandigen is met 1.000 toegenomen. Daarentegen daalde het aantal banen van werknemers met 13.000. Daarmee zijn er nu ruim 2,1 miljoen banen voor zelfstandigen, 1 op de 5 banen wordt ingevuld door een  zelfstandige. Het aantal zelfstandigen neemt nu al meerdere jaren toe, vooral door de groei van zzp’ers. 

De meerderheid van de zzp’ers, bijna zes op tien, zijn mannen. Daarentegen zijn de grootste beroepsgroepen onder zzp’ers die eigen arbeid aanbieden kappers en schoonheidsspecialisten, veelal beroepen waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Andere grote beroepsgroepen zijn bedrijfskundigen en software- of applicatieontwikkelaars. 

ondernemers verwachten meer banen

De stemming van ondernemers is onveranderd positief. In sectoren zoals informatie en communicatie en horeca, verbeterde het sentiment. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al enige tijd op een hoog niveau. Ook verwachten steeds meer ondernemers een uitbreiding in werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat een toename van het personeelsbestand verwacht is nu op zijn hoogst sinds het begin van de metingen in 2008. Dat melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW.