tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - maart 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen maart

uitzendbranche stuwt herstel arbeidsmarkt

29 maart 2016 - In februari maakte het CBS al bekend dat er in het vierde kwartaal van 2015 sprake was van de sterkste banengroei in vier jaar tijd. Het aantal banen nam met 48.000 toe en het aantal vacatures groeide met 11.000. Met een daling van de werkloosheid van 5.000 personen in dezelfde periode, vertoont de arbeidsmarkt signalen van herstel. Uitkerings- instantie UWV verwacht in 2016 verdere verbetering van de arbeidsmarkt. (bron: CBS)

grootste stijging uitzenduren in vijf jaar

De groei op de arbeidsmarkt wordt vooral gestuwd door de uitzendbramche. In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6% ten opzichte van het derde kwartaal in 2015. Dit is de grootste stijging in uitzenduren sinds 2011. Ook op jaarbasis steeg het totaal aantal uitzenduren. Ten opzichte van 2014 vond er een stijging van 9,4% in uitzenduren plaats in 2015.

Flevoland helpt werkloosheid naar beneden

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 steeg de werkloosheid vrijwel jaarlijks tot aan 2014. De werkloosheid bedroeg toen (in 2014) 7,4% van de beroepsbevolking. Vanaf toen werd de daling van de werkloosheid ingezet. In 2015 bedroeg de werkloosheid 6,9%. In geen enkele provincie daalde de werkloosheid vorig jaar zo hard als in Flevoland. Het percentage werkloosheid ging daar van 9,3% in 2014 naar 7,7% in 2015. In Zeeland bleef de werkloosheid het laagst van alle provincies (5,5%). 

veel werkenden in Nederland

Bijna nergens in de 27 andere EU-lidstaten werken relatief zo veel mensen als in Nederland. Bijna, want de Zweden doen het op dit gebied net iets beter. In Nederland was 65% van alle 15- tot 75-jarigen in 2014 aan het werk.