tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - juni 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen juni


28 juni 2016 - Het is een stabiele neergaande beweging te noemen, de dalende werkloosheid. In mei waren er 560 duizend mensen werkloos (6,3% van de beroepsbevolking). Ten opzichte van mei 2015 zijn er nu 57 duizend werklozen minder (bron: CBS). 

vooral 25- tot 45-jarigen minder werkloos

De daling van de werkloosheid is met name toe te schrijven aan de leeftijdsgroep 25- tot 45-jarigen. In deze groep daalt de werkloosheid nu al twee jaar in een vrijwel continu tempo. Ook onder 45-plussers zien we een daling van het aantal werklozen. Deze daling zette eind 2015 in. Maar nog steeds zijn 233 duizend 45-plussers werkloos. Het aantal werkloze jongeren is de laatste maanden vrijwel gelijk gebleven. 

minder nieuwe WW-uitkeringen

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 219 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt door het UWV. Dit is bijna 30 duizend minder dan in dezelfde periode van 2015, een daling van 12%. Uit alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, nam het het aantal nieuwe WW-uitkeringen af. De sterkste daling was er vanuit de sectoren zorg en welzijn (-23%), grafische industrie (-22%) en openbaar bestuur (-21%).

meer mensen aan de slag

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen, 7,9% van de beroepsbevolking. Vervolgens is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen tot 6,3% in mei 2016. Het aantal mensen met betaald werk is daarmee toegenomen, de afgelopen drie maanden nam dit met gemiddeld 17 duizend mensen per maand toe. Dit komt doordat meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is de groep nieuwkomers die direct aan de slag gaan groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat. (Bron:CBS)