tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - juni 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen juni

consumentenvertrouwen hoogste niveau in acht jaar tijd

Het consumentenvertrouwen steeg in juni opnieuw 4 punten en komt uit op 6. Dit is het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. Consumenten oordelen duidelijk positiever over het economische klimaat. Ook de koopbereidheid van consumenten is wederom minder negatief. Consumenten zijn positiever over de toekomstige financiële situatie. Over het doen van grote aankopen wordt ook gunstiger gedacht. (bron: CBS)

werkloosheid blijft afnemen

Koopbereidheid van consumenten hangt nauw samen met het hebben van een baan. Ook hierover is men positiever gestemd. De verwachting over de toekomstige werkloosheid verbeterde aanzienlijk en is in juni voor het eerst in ruim vier jaar positief. En dat is ook terecht: het CBS maakte bekend dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden gemiddeld met 5 duizend per maand is afgenomen.

meer werkende vrouwen

De groei van het aantal werkende vrouwen is een trend die al een jaar zichtbaar is. Vooral bij de groep 45-plus vrouwen neemt de arbeidsdeelname al jaren toe. In mei 2015 had 60,5% van de vrouwen werk, tegen 59,3% in dezelfde maand vorig jaar. 
Bij mannen is de netto arbeidsparticipatie met ruim 70% weliswaar hoger, maar dit percentage is in het afgelopen jaar nauwelijks veranderd. Sinds mei 2014 zijn er 16 duizend werkende mannen bij gekomen.