tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - juli 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen juli


28 juli 2016De werkeloosheid is verder gedaald met 0,2%. De werkloosheid kwam hiermee in juni uit op 6,1% van de beroepsbevolking. Het producenten- en consumentenvertrouwen is gestegen in vergelijking met de vorige maand. De economische groei komt in juni uit op 1,3%. Hieronder vindt u een selectie van andere ontwikkelingen waarover het CBS onlangs publiceerde. (bron: CBS)

percentage technisch afgestudeerden daalt

10 jaar geleden had 12% van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Inmiddels is dit gedaald naar 9%. Bij mannen daalde dit van 20% in 2005 naar 16% in 2015. Onder jonge vrouwen schommelt dit percentage rond de 4%. Op de havo en het vwo is het profiel natuur en techniek de afgelopen jaren steeds populairder geworden, zowel bij jongens als bij meisjes. Ook het aantal studenten dat een technische opleiding start in het hoger onderwijs neemt toe, maar de stijging is hier niet zo sterk als in het voortgezet onderwijs.

meer openstaande vacatures in de ICT-sector

Het aantal openstaande vacatures in de ICT-sector neemt de laatste jaren toe. Eind vorig jaar stonden er bijna 11.000 vacatures open; het hoogste aantal sinds 2008 en 38% meer dan in 2014. Ook het aandeel van de ICT-sector in het totale aantal vacatures in Nederland is toegenomen. Van alle openstaande vacatures in Nederland was 8% in 2015 bij een ICT-bedrijf. 10 jaar eerder was dit nog 5%.

innovaties terug op niveau 2008-2010

Ongeveer 19.000 bedrijven in Nederland gaven aan in de periode 2012-2014 een technologische innovatie te hebben doorgevoerd. Het gaat hier om nieuwe of sterk verbeterde producten of productieprocessen. Een op de tien van deze bedrijven kwam naar eigen zeggen met een wereldprimeur. Met 48% is het niveau van innoverende bedrijven terug op dat van 2008-2010. In de jaren 2010-2012 was dat nog maar 38%. Vooral een daling in het aantal technologische innovaties veroorzaakte de dip. Het herstel is vooral terug te zien in de landbouw en de leer- en metaalindustrie. Bij reparatie- en installatiebedrijven, in de transportmiddelenindustrie en in de afvalinzameling en verwerking bleef de innovatie het meest achter.