tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - januari 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen januari


29 januari 2016 - Het CBS publiceerde in januari dat het aantal werklozen daalde naar 588 duizend in december. De werkloosheid kwam hiermee in december uit op 6,6% van de beroepsbevolking. Het producenten vertrouwen is licht gedaald in vergelijk met het jaar ervoor maar ook in vergelijking met de maand ervoor. Dit is niet zorgelijk aangezien dit nog steeds positief is. (bron: CBS). 

jeugdwerkloosheid afgenomen

De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8% in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2 duizend per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2%.

CBS: Vooral jongeren werken onder hun niveau

Vooral jongeren tot 25 jaar hebben een onderwijsniveau dat hoger is dan het niveau dat het meest voorkomt binnen dat beroep. Ongeveer de helft van de hoger opgeleide jongeren die geen onderwijs meer volgen had in het derde kwartaal van 2015 een baan van middelbaar of lager onderwijsniveau. Van de middelbaar opgeleide jongeren had 16% een baan onder hun niveau. Dat meldt CBS op basis van onderzoek.