tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - januari 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen januari


Januari 2015 laat een lichte toename zien van het consumentenvertrouwen. Er wordt tevens meer besteed aan goederen en diensten. Het producentenvertrouwen -hoe ondernemers denken over toekomstige productie- nam echter af. Ook de werkloosheid laat na drie stabiele maanden een stijging zien: het percentage werklozen stijgt van 6,5 naar 6,7%.

lichte stijging consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten is in januari 2015 licht gestegen ten opzichte van december 2014. Het consumentenvertrouwen komt in januari 1 punt hoger uit dan in december, en wel op -6.

Ook de besteding aan goederen en diensten laat een lichte stijging zien. Consumenten hebben in november 2014 0,6% meer besteed dan in november 2013. November is de tweede maand op rij met een lichte stijging. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten meer uit, meldt het CBS.

Echter, het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in januari 2015 juist licht afgenomen. De indicator van dit zogenaamde producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. Dit is opvallend, aangezien sinds oktober 2012 de trend juist positief was. Deze lichte verslechtering komt voort uit het feit dat ondernemers minder positief denken over de toekomstige mogelijkheden voor productie.

toename mensen op de arbeidsmarkt, minder banen beschikbaar

Het aantal werklozen is in december 2014 met 10 duizend gestegen vergeleken met de maand ervoor. Het aantal werklozen komt hiermee uit op 595 duizend personen. Tegelijkertijd is het aantal beschikbare banen 20.000 lager dan een jaar geleden.

In de eerste maanden van 2014 liep de werkloosheid snel op. In mei gevolgd door een scherpe daling, die drie maanden aanhield. Echter, in het najaar van 2014 nam het arbeidsaanbod toe. Mensen die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking, namen de stap richting de arbeidsmarkt. Mede doordat deze groep niet direct een baan vond, nam de werkloosheid weer iets toe. In december 2014 bleef het arbeidsaanbod gelijk, maar waren er minder banen beschikbaar omdat de werkzame beroepsbevolking afnam. Hierdoor steeg de werkloosheid.

jeugdwerkloosheid stabiel

Het percentage werklozen bedroeg in december 6.7% van de totale beroepsbevolking, dit is een lichte stijging ten op zichte van de 6,5% in november 2014.
Binnen de totale groep werklozen nam de jeugdwerkloosheid niet toe. Voor 45-plussers blijven we zien dat de werkloosheid vaak langdurig van aard is.