update arbeidsmarktontwikkelingen februari 2016

tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - februari 2016

25 februari 2016 - In het vierde kwartaal van 2015 is het aantal banen met 48.000 toegenomen. Het aantal vacatures groeide met 11.000 (bron: CBS). Deze groei is de grootste groei van banen sinds 2011. Vooral in de uitzendbranche nam het aantal banen sterk toe. Dit aantal nam het vierde kwartaal van 2015 met 20.000 toe. Ook in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Evenals in de zakelijke dienstverlening.

meer dan 10 miljoen banen

Voor het eerst zijn er in Nederland nu meer dan 10 miljoen banen.

In totaal groeide het aantal banen vorig jaar met ruim 100.000 tot het hoogste aantal ooit. De laatste keer dat de grens van 10 miljoen bijna bereikt werd, was in 2008. Door de economische crisis zakte de werkgelegenheid daarna in (bron: CBS).

werkloosheid blijft dalen

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 42.000. In totaal waren er in januari 574.000 werklozen. Van de beroepsbevolking is 6,5% werkloos. Sinds januari 2014 daalt onder 25- tot 45-jarigen de werkloosheid vrijwel voortdurend. Deze bedroeg drie maanden geleden 5,4% van de beroepsbevolking. In januari bedroeg deze 4,9%.

Ook de werkloosheid onder jongeren is sinds januari 2014 afgenomen (11,5%), al daalt dit aantal niet voortdurend. Een daling van werkloosheid bleef bij 45-plussers lange tijd uit. Afgelopen drie maanden is er wel een daling ingezet (van 6,6% naar 6,2%).

In de afgelopen drie maanden is het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen ongeveer gelijkmatig afgenomen. Opvallend is wel dat vooral vrouwen van 25 tot 45 jaar vaker werkloos zijn dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep (bron: CBS).

meeste banen in de zorg

De zorg is de grootste bedrijfstak op dit moment. Sinds 1995 is deze branche met 581.000 banen gegroeid. De uitzendbranche en de zakelijke dienstverlening wonnen in dezelfde periode respectievelijk 335.000 en 315.000 aan banen. In de industrie, de bouwnijverheid, de landbouw en de visserij gingen daarentegen juist banen verloren (bron: CBS).