tabel economie - december 2014

update arbeidsmarktontwikkelingen december

 

economie & arbeidsmarkt in cijfers

  • het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2014 toegenomen en kwam eind september uit op ongeveer 113.000. Dat zijn er 5.000 meer dan het vorige kwartaal. Daarmee neemt het aantal vacatures voor het vijfde kwartaal op rij toe. Met name in de handel en de industrie groeien het aantal vacatures.
  • de stemming onder consumenten is in december een fractie verbeterd ten opzichte van de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen ligt in december op -7, tegen -8 in november. Daarmee ligt het consumentenvertrouwen net boven het gemiddelde van -8 over de afgelopen twintig jaar.
  • het producentenvertrouwen is in november gestegen naar 2,4, waarmee de indicator op het hoogste niveau uitkomt sinds juni 2011. De verbetering is vooral te danken aan een positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product.
  • de Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2014 met 1,1% ten opzichte van kwartaal drie in 2013. 
  • de werkloosheid is met 6,5% in november hetzelfde gebleven als oktober en september. 

ontwikkelingen beroepsbevolking, branches en dienstverbanden

Nu het beter gaat met de economie en de vooruitzichten voor 2015 positief zijn, is het een goed moment om terug te blikken op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en werkend Nederland. Wat gebeurde er sinds het uitbreken van de crisis in 2008? Welke mensen zijn meer of minder gaan werken, en in welke dienstverbanden?