tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - augustus 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen augustus


29 augustus 2016Nederland telde in juli 541.000 werklozen, dat is 6% van de beroepsbevolking. Hiermee zet de daling van de werkloosheid verder door. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst. Sinds april zijn er 40.000 mensen met betaald werk bij gekomen. Wel daalt het aantal werklozen de laatste maanden minder snel. Dit komt doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk maar niet meteen een baan hebben gevonden (bron: CBS). 

meer mensen aan het werk

In ons land wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar, hiervan hadden er in juli 65,9% betaald werk. Dat zijn 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met 95.000 toegenomen. Overigens was de toename bij vrouwen groter dan bij mannen.

steeds meer jongeren aan werk 

Een doelgroep die hard geraakt werd tijdens de crisisjaren waren de jongeren. Gelukkig zien we dat zij nu wel veel makkelijk aan werk komen. De werkloosheid is de afgelopen twee jaar namelijk het sterkst gedaald onder 25- tot 30-jarigen. Van 7,3% in het tweede kwartaal van 2014 naar 5% in het tweede kwartaal van 2016. Toch zijn zij van alle 25- tot 45- jarigen nog steeds het vaakst werkloos. 

consumenten besteden meer

De economie krijgt steeds meer ondersteuning van de consument. Consumenten hebben in juni 0,8% meer uitgegeven dan in juni 2015. Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen en diensten. De CBS consumptieradar geeft aan dat de omstandigheden voor de consumptie in augustus vrijwel hetzelfde is als in juni. 

vooral stijging in uitgaven duurzame goederen

Consumenten hebben in juni 1,8% meer uitgegeven aan duurzame goederen. Vooral aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten besteedden ze meer dan een jaar eerder. Consumenten hebben daarentegen minder besteed aan voedings- en genotmiddelen en aan overige goederen zoals gas.