tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - augustus 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen augustus

een op de negen jongeren heeft geen werk

Het CBS publiceerde in augustus dat het aantal werklozen in juli daalde naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8% van de beroepsbevolking
(bron: CBS). 

werkgelegenheid stijgt verder

Het herstel op de arbeidsmarkt zet in het tweede kwartaal van 2015 door. Het aantal banen nam toe met 19 duizend tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg met 6 duizend tot 131 duizend eind juni. 

vijf kwartalen van banengroei

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal 0,2% toe. Er is nu vijf kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met bijna 100 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd lager ligt dan in 2011. 

voor jongeren arbeidsmarkt nog steeds lastig

Op dit moment heeft in Nederland een op de negen jongeren geen werk (11,3%). Dat betekent dat 159.000 jonge mensen geen betaald werk kunnen vinden. Werkloosheid onder jongeren is beduidend hoger dan de gemiddelde werkloosheid (6,8%). 

historisch hoog niveau

Ten opzichte van eerdere jaren laat de werkloosheid onder jongeren wel een dalende trend zien, maar nog steeds is deze op een historisch hoog niveau. Bovendien stijgt sinds maart van dit jaar de werkloosheid opnieuw licht, al is deze nog wel lager dan in dezelfde periode vorig jaar. 

vraag trekt aan voor hoogopgeleiden

Het goede nieuws is dat de vraag naar personeel aantrekt: het aantal online vacatures is substantieel gestegen. Ook de sectoren waar relatief veel jongeren werken (o.a. horeca en detailhandel) laten een toename in vacatures zien. Echter, de meerderheid van vacatures zijn voor hoogopgeleiden, terwijl juist laag- en middelbaar opgeleiden oververtegenwoordigd zijn onder de geregistreerde jongere werklozen.

groot verschil in perspectieven

De perspectieven voor schoolverlaters verschillen enorm. Opleidingsrichtingen met goede perspectieven zitten met name op hbo- en wo-niveau, bijvoorbeeld Wo - Werktuigbouwkunde, Wo - Tandheelkunde of Hbo - Radiologie. Maar ook op hbo- en wo-niveau zijn verschillende richtingen met matige of slechte vooruitzichten voor schoolverlaters, zoals Hbo - Communicatie en Journalistiek en Hbo - Toerisme en Recreatie.