tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - april 2016

update arbeidsmarktontwikkelingen april


28 april 2016 - Het eerste kwartaal van 2016 bracht een daling in werkloosheid en een stijging van het aantal werkenden. Ondanks deze ontwikkelingen, daalt het consumentenvertrouwen (bron: CBS).

aantal werkenden neemt toe

In het eerste kwartaal van 2016 is, ondanks een slechte start in januari, de werkloosheid toch met 15.000 afgenomen. De sterke daling van het aantal werklozen in het laatste kwartaal van 2015, heeft daarmee een wat matiger vervolg gekregen. Toen daalde de werkloosheid met 42.000.

Weliswaar minder hard dan het kwartaal ervoor, maar de werkloosheid blijft dus dalen in de maanden januari tot en met maart. Deze daling gaat samen met een stijging van het aantal werkenden van 25.000 in dezelfde periode. Ook de beroepsbevolking steeg, met bijna 10.000 mensen.

consumentenvertrouwen daalt

Ondanks een daling in werkloosheid en een stijging in het aantal werkenden, daalt het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen ging van -1 in februari naar -4 in maart. Dit komt met name doordat het oordeel over het economisch klimaat sterk verslechterde.

De koopbereidheid nam daarentegen toe. Deze stijging is met name te danken aan een verbetering van het oordeel over de financiële situatie. Daarbij vinden consumenten de tijd nu gunstiger om een grote aankoop te doen.