tabel update arbeidsmarktontwikkelingen - april 2015

update arbeidsmarktontwikkelingen april

werkloosheid daalt, maar niet voor oudere werknemers

In maart 2015 telde Nederland 626.000 werklozen. Dat is 0,8% lager dan een jaar geleden, toen de teller nog op 692.000 stond. Helaas geldt dit goede nieuws niet voor alle leeftijdsgroepen. Sinds april 2014 neemt het aantal werklozen onder 45-plussers toe. Het aantal werklozen in deze groep is ten op zichte van vorig jaar met 7.000 gestegen. De categorie 15-25 laat een daling zien van 34.000 werklozen. De categorie 25-45 doet het nog iets beter; deze leeftijdsgroep telt 38.000 minder werklozen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

producentenvertrouwen daalt derde maand op rij

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen; de indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,% naar 1,4%. Dit is de derde maand op rij met een daling. De verslechtering van het producentenvertrouwen komt doordat ondernemers negatiever waren over hun toekomstige productie. Ondanks de daling is het vertrouwen van de ondernemers in de industrie al een half jaar positief. Ook de economische groei en het consumentenvertrouwen blijven stabiel groeien, met respectievelijk 1,0% en 2,0% ten opzichte van vorig jaar. (Bron: CBS)