Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de wetgeving over tijdelijke arbeidsovereenkomsten? Mariska Bijlaard, bedrijfsjurist bij Randstad Nederland, beantwoordt deze vraag.

Een belangrijke verandering gaat over het concurrentiebeding. Volgens de nieuwe wet mogen tijdelijke contracten alleen nog een concurrentiebeding bevatten als dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Verder mag u geen proeftijd meer opnemen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter.

Ook bent u straks verplicht uiterlijk één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer de werknemer schriftelijk te laten weten of het contract wordt verlengd. En zo ja, onder welke voorwaarden. Laat u dit na of doet u de aanzegging te laat, dan moet u een vergoeding betalen van maximaal 1 maandsalaris. Deze aanzegplicht geldt voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 augustus 2014 aflopen. De beoogde ingangsdatum voor deze wijzigingen is 1 juli aanstaande.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

meer weten

Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van nieuwe regels op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. We hebben voor u de feitelijke veranderingen op een rij gezet in de whitepaper Wijzigingen Arbeidsrecht. 

lees de whitepaper