Het STAP-budget,  de subsidie waarmee mensen een opleiding kunnen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, stopt per 1 januari 2024. Dit jaar zijn er nog drie tijdvakken waarin werkenden en werkzoekenden een budget kunnen aanvragen.

op deze pagina

de STAP-regeling

De subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) - is per 1 maart 2022 van start gegaan en in de plaats gekomen van de aftrek van studiekosten in de belasting. De STAP-regeling biedt werkenden en werkzoekenden de kans om zichzelf te ontwikkelen en hun arbeidsmarktpositie te verbeteren door om- of bijscholing. Het STAP-budget van maximaal € 1.000 is - naast de gebruikelijke opleidingsbudgetten van de werkgever - te gebruiken voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. 

> afschaffing in 2024

Het kabinet heeft in haar Voorjaarsnota 2023 aangegeven dat het van plan is om het STAP-budget volledig af te schaffen. Het is nog niet duidelijk of er een vervangende regeling komt voor het verlagen van scholingskosten. In 2023 kunnen mensen nog wel gebruikmaken van de STAP-regeling. 

> aanpassing in 2023

Het STAP-budget gaat voor de aanvraagtijdvakken die in 2023 nog resteren in aangepaste vorm verder. De nieuwe ronde van het STAP-budget wordt gerichter ingezet voor scholing die mensen voorbereidt op de arbeidsmarkt, en voor cruciale kraptesectoren zoals zorg, techniek en procesindustrie. Vanaf het septembertijdvak komen daarom alleen nog OCW-erkende opleidingen voor STAP-budget in aanmerking. Naast volledige meerjarige opleidingen zullen er ook onderdelen zoals certificaten en minoren worden aangeboden. 

voorwaarden STAP-budget

Iedereen tussen 18 jaar en de AOW-leeftijd (66 jaar en 10 maanden) kan de STAP-subsidie aanvragen. Daarnaast moet men verzekerd zijn voor de volksverzekeringen en dit kalenderjaar nog geen STAP-budget toegekend hebben gekregen. Per persoon kan er één keer per jaar een aanvraag voor het STAP-budget gedaan worden. De scholingsactiviteit waarvoor iemand het STAP-budget aanvraagt, moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister

Het combineren van STAP en studiefinanciering is niet mogelijk.

hoogte STAP-budget

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon (inclusief btw). Kost de scholing meer dan € 1.000, dan moet je medewerker de extra kosten in principe zelf betalen. Eventueel kun je als werkgever het meerdere vergoeden of onderzoeken of een bijdrage vanuit een O&O-fonds mogelijk is. 

aanvraag STAP-budget

Je medewerkers (maar ook werkzoekenden) moeten minimaal vier weken voordat zij met de scholing starten het STAP-budget bij UWV aanvragen. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt UWV een voorschot van 100% aan de opleider. Je medewerker hoeft dus niet zelf het bedrag voor te schieten. In 2023 zijn nog twee aanvraagperiodes: 

  • van 18 september tot en met 14 november

  • van 15 november tot en met 31 december.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag staat op Stapuwv.nl. Het aanbod is te vinden via het scholingsregister van het aanvraagportaal of op Leeroverzicht.nl. Naast volledige meerjarige opleidingen, worden ook onderdelen zoals certificaten en minoren aangeboden.