Per 1 maart 2022 is de nieuwe subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) in werking getreden. Werkenden en werkzoekenden kunnen het zogeheten STAP-budget kunnen - naast de gebruikelijke opleidingsbudgetten van de werkgever - gebruiken voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen. 

achtergrond

De komende tien jaar zal de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Dat komt niet alleen door de technologische ontwikkelingen, maar ook door bijvoorbeeld de vergrijzing. Goed gekwalificeerd personeel wordt bovendien steeds schaarser. Veel mensen zullen een ander beroep moeten leren, of moeten bijscholen voor hun huidige vak. Kortom: de komende jaren is er heel veel bij- en omscholing nodig. De huidige regeling - de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting - bereikt echter vooral de mensen die al hoogopgeleid zijn. De overheid wil met de nieuwe STAP-regeling met name de praktisch opgeleide mensen en mensen met een laag inkomen stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met een cursus Nederlands of een opleiding richting een branche waar er tekorten zijn op de arbeidsmarkt.
Het STAP-budget is in de plaats gekomen van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting, die per 1 januari 2022 is beëindigd. 

waarvoor gebruiken?

Iedere volwassene die binding heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan de STAP-subsidie aanvragen. De scholingsactiviteit waarvoor je medewerker het STAP-budget aanvraagt, moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister

Enkele onderdelen van de subsidieregeling gaan later in, waarschijnlijk op 1 januari 2023. Het gaat om mogelijkheden voor meerjarige scholing en het behalen van ervaringscertificaten (EVC). Ook de mogelijkheid om het STAP budget te combineren met bijdragen van andere partijen (cofinanciering) volgt nog. Het combineren van STAP en studiefinanciering is niet mogelijk. 

hoogte STAP-budget

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon (inclusief btw). 
Kost de scholing meer dan € 1.000, dan moet je medewerker het meerdere in principe zelf betalen. Eventueel kun je als werkgever het meerdere vergoeden of onderzoeken of een bijdrage vanuit een O&O-fonds mogelijk is. 

STAP-budget aanvragen

Je medewerkers (maar ook werkzoekenden) moeten voordat zij met de scholing starten het STAP-budget bij UWV aanvragen. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt UWV een voorschot van 100% aan de opleider. Je medewerker hoeft dus niet zelf het bedrag voor te schieten. Per persoon kan er één keer per jaar een aanvraag voor het STAP-budget bij UWV gedaan worden. Er zijn zes aanvraagtijdvakken per jaar, van ieder twee maanden:

1 maart 2022 t/m 30 april 2022 (gesloten)

1 mei 2022 t/m 30 juni 2022 (gesloten)

1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022 (geen budget meer beschikbaar)

1 september 2022 t/m 31 oktober 2022

1 november 2022 t/m 31 december 2022

De interesse voor het STAP-budget is groter dan het beschikbare budget. Daardoor sluit de aanvraagperiode al snel. 

totale STAP-budget 2022

Het totale subsidiebudget van STAP is voldoende om jaarlijks minimaal 200.000 mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Er is wel een maximum: in 2022 is er per aanvraagtijdvak van twee maanden maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar. Is het maximum eenmaal bereikt, dan is er voor dat tijdvak geen subsidie meer mogelijk. 

tip

De definitieve regeling, met alle voorwaarden, bedragen en data, is gepubliceerd in de Staatscourant. Je medewerkers kunnen meer informatie vinden op UWV.nl.