Om ervoor te zorgen dat werk iedereen in Nederland welvaart en groei oplevert, nu en in de toekomst, moeten de spelregels op de arbeidsmarkt fundamenteel veranderen. Dat is de conclusie van de Commissie Regulering van werk, oftewel de Commissie-Borstlap, genoemd naar voorzitter Hans Borstlap. Op verzoek van het kabinet heeft de commissie de huidige wet- en regelgeving rond werk geanalyseerd en schreef een rapport met adviezen die de arbeidsmarkt toekomstbestendig moeten maken. We zetten de belangrijkste adviezen uit het rapport voor je op een rij.

conclusie commissie

Volgens de commissie zijn de verhoudingen op de arbeidsmarkt scheefgegroeid en moeten ze worden rechtgetrokken om het evenwicht te herstellen. De kern van het advies van de commissie is dat alle werkenden in Nederland dezelfde rechten en plichten moeten krijgen. De commissie stelt hiertoe maatregelen voor op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen

de belangrijkste adviezen in het kort

er moet een beter evenwicht komen tussen interne wendbaarheid en externe flexibiliteit 

 • werkgevers moeten meer mogelijkheden krijgen om functies, arbeidsplaatsen en ook werktijden in arbeidsovereenkomsten aan te passen aan bedrijfseconomische omstandigheden
 • de loondoorbetaling bij ziekte moet worden verkort naar 1 jaar 
 • het ontslagrecht moet worden uitgebreid met een extra ontslaggrond, waardoor een werkgever ook bij het ontbreken van een redelijke grond tot ontslag kan overgaan
 • tijdelijk werk moet ook echt tijdelijk zijn en daarom moet de ketenregeling worden beperkt tot 2 jaar
 • uitzendkrachten moeten altijd de arbeidsvoorwaarden van het inlenende bedrijf krijgen.

er moet een overzichtelijk stelsel van contractvormen komen

 • er moeten nog maar 3 soorten werkenden komen:
  1) werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd
  2) zelfstandigen
  3) werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten
 • iemand die voor een bedrijf of organisatie werkt, is werknemer. Als deze persoon een zelfstandige is, dan moet de opdrachtgever aantonen dat de werkende een echte zelfstandige is.

alle werkenden moet zich kunnen ontwikkelen en (blijven) leren

 • iedereen moet een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen, bedoeld om bij te blijven of om te scholen tijdens je loopbaan
 • bij gebruik van dit budget moeten werkenden persoonlijke en onafhankelijke begeleiding krijgen van een landelijke organisatie (een loopbaanwinkel)
 • ook komt er een niet vrijblijvende, regelmatige ‘loopbaan-apk’, zodat werkenden worden geactiveerd hun budget te gebruiken en zo inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

alle werkenden moeten fiscaal gelijk worden behandeld en zeker zijn van een basisinkomen

 • er moet voor iedereen een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid komen, ook voor zzp’ers
 • belastingvoordelen voor zelfstandigen mogen alleen nog voor wie echt onderneemt - en dus investeert
 • werkgevers gaan voor flexwerkers hogere sociale premies betalen
 • voor ontslagen werknemers wordt de WW‐uitkering hoger maar ook korter (dan de huidige duur van maximaal 2 jaar). 

het arbeidsmarktbeleid moet activerend en inclusief zijn

 • individuele begeleiding en ondersteuning moeten ervoor zorgen dat mensen die dreigen uit te vallen nieuw/passend werk vinden en dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen worden
 • er moet sprake zijn van wederkerigheid: mensen met een uitkering moeten - in ruil voor een ondersteuning - zich inzetten voor een succesvolle en duurzame re-integratie
 • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hulp om te komen tot volwaardige arbeidsparticipatie. Werkgevers krijgen hulp bij het creëren van geschikte werkplekken. 

wat gebeurt er met deze aanbevelingen van de commissie-borstlap?

Op dit moment buigen het kabinet en alle betrokken partijen zich over de aanbevelingen van de commissie. Wat dat betekent voor nieuwe wetten en regels is nog niet duidelijk. Daarvoor is waarschijnlijk een nieuwe kabinetsperiode nodig - en misschien zelfs wel twee. Maar dat er veranderingen aan gaan komen, lijkt wel duidelijk.

lees hier het complete eindrapport van de commisie-borstlap >

meer weten over het rapport van de commisie-borstlap?

Wil je weten wat de gevolgen van dit rapport voor jouw organisatie kunnen zijn? Wij bespreken het graag met je.

neem contact met ons op >