Op dit moment heeft in Nederland een op de negen jongeren geen werk (11,3%). Dat betekent dat 159.000 jonge mensen geen betaald werk kunnen vinden. Werkloosheid onder jongeren is beduidend hoger dan de gemiddelde werkloosheid (6,8%). Randstad vraagt hier opnieuw aandacht voor. Niet alleen om werk voor jongeren te vinden, maar ook om jongeren te inspireren en inzicht te geven in hun competenties, persoonlijkheid en kansen op de arbeidsmarkt. Met wordenwiejebent gaan wij hen hierbij helpen.