De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe, de vraag naar talentvolle medewerkers begint al weer groter te worden dan het aanbod. Het is daarom belangrijk om actief op zoek te gaan naar talent. Een groot potentieel zijn kandidaten van 50+. Zij zijn ervaren, evenwichtig, betrokken, energiek en vol wilskracht. En willen graag voor u aan de slag! Wie verder kijkt dan de leeftijdsgrens van 50 jaar, ziet een arbeidsmarkt vol talent. 

het grootste arbeidsmarktprobleem van nederland

50-plussers komen moeilijk aan het werk op de huidige arbeidsmarkt. De werkloosheid onder hen is hoog en 40% van alle langdurig werklozen is 50+. Dit is het grootste arbeidsmarktprobleem van Nederland, terwijl de overheid verwacht dat mensen tot aan hun 67e jaar doorwerken. Bedrijven gaan steeds meer op zoek naar het juiste talent. Wat maakt iemand talentvol? Is leeftijd hierbij bepalend? Of zijn competenties, vaardigheden en motivatie juist doorslaggevend? 

de 5 plussen van 50+ 

Rond het aannemen van 50-plussers hangt soms een onterecht negatief beeld. Een beeld wat lang niet altijd representatief is voor deze grote groep op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek en gesprekken met de doelgroep blijkt dat 50+ veel te bieden heeft. De belangrijkste vijf competenties zijn:

  1. energiek: 50-plussers leven bewuster, eten gezonder en sporten meer dan gemiddeld
  2. evenwichtig: 50-plussers hebben minder aan hun hoofd, zij hebben hun plek allang gevonden
  3. wilskracht: met hun opgedane ervaring, vindt 50+ voor elke tegenslag snel een oplossing
  4. betrokken: het jobhoppen is voorbij, je kunt rekenen op hun betrokkenheid 
  5. ervaren: uit ervaring weten 50-plussers wat er moet gebeuren en ze delen dit graag met collega’s. 

stimulans aanname 50+

De kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt zijn aantoonbaar kleiner. Daarom heeft de overheid bepaald dat u in uw vacature specifiek om 50+ mag vragen. Vermeld in de vacaturetekst duidelijk dat de vacature onderdeel uitmaakt van uw beleid dat zich richt op het voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. Dit doet u door de volgende zin toe te voegen: 'Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50+.'