Werkgevers, ondernemers en werknemers kunnen in ieder geval tot 1 oktober 2020 nog rekenen op hulp van de Rijksoverheid. Het kabinet heeft een noodpakket 2.0 opgezet, dat net als het eerste pakket aan maatregelen gericht is op het behoud van banen en bedrijvigheid. Sommige regelingen zijn (onder aangepaste voorwaarden) verlengd en andere zijn vervangen door nieuwe regelingen in het noodpakket 2.0. We geven een kort overzicht.

Per 1 oktober treedt een derde noodpakket in werking.

op deze pagina

noodpakket 3.0

Vanaf 1 oktober 2020 komt er een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. De meeste regelingen uit de eerste twee pakketten blijven tot 1 juli 2021 bestaan, maar worden wel geleidelijk afgebouwd. Belastinguitstel aanvragen kan tot uiterlijk 1 oktober. Het derde steunpakket bevat naast de financiële steunmaatregelen ook twee nieuwe elementen: een aanvullend sociaal pakket voor ondernemers en werkenden en nieuwe stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven.

Het noodpakket 3.0 wordt toegelicht in de Kamerbrief Steun- en herstelpakket.

noodpakket 1.0

Het grootste deel van het eerste noodpakket aan coronamaatregelen was bestemd voor de doorbetaling van de lonen, in de vorm van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 1.0). Noodpakket 1.0 gold voor de maanden maart, april en mei 2020. Sommige regelingen zijn (onder aangepaste voorwaarden) verlengd en andere zijn vervangen door nieuwe regelingen in het noodpakket 2.0

now 2.0: hulp bij doorbetaling van lonen

Werkgevers die ten minste een omzetverlies van 20% verwachten, kunnen voor de periode van juni tot en met september nog steeds een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Zij kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De NOW 1.0 was geldig tot 1 juni 2020, daarna is de NOW 2.0 ingegaan. De NOW 2.0 verschilt op een aantal punten van de NOW 1.0. 

Je kan de tegemoetkoming voor de NOW 2.0 vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk 31 augustus 2020 zijn ingediend. Op Rijksoverheid.nl lees je meer over de aanvraag en de voorwaarden. 

tegemoetkoming vaste lasten mkb (tvl)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), die ondernemers uit bepaalde sectoren van een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voorzag. De TVL is bedoeld voor bedrijven uit dezelfde getroffen sectoren. Deze bedrijven kunnen tot € 50.000 tegemoetkoming krijgen als zij structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Dit bedrag is bedoeld om de vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De TVL is met terugwerkende kracht op 1 juni ingegaan en loopt af op 30 september. De subsidie kan je aanvragen van 30 juni t/m 30 oktober. Op Rijksoverheid.nl vind je meer info over de voorwaarden.

tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (tozo 2.0)

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Deze hoeft niet te worden terugbetaald. 

Tozo 1.0 was geldig  tot 1 juni 2020, daarna is Tozo 2.0 ingegaan. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot 1 oktober een Tozo-uitkering ontvangen. 

Een belangrijk verschil met Tozo 1.0 is dat bij Tozo 2.0 het inkomen van de partner meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ook de lening voor bedrijfskapitaal is verlengd. Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.517 tegen een verlaagd rentepercentage krijgen om hun liquiditeitsproblemen op te lossen. 

Op Rijksoverheid.nl vind je meer info over de inhoud en voorwaarden van deze regeling. Via krijgiktozo.nl kunnen zelfstandigen checken of ze aan de voorwaarden voldoen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Zelfstandigen kunnen hun aanvraag voor Tozo 2.0 t/m 30 september 2020 bij hun woongemeente indienen. 

regeling voor flexwerkers (tofa)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis tenminste de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en die geen WW-uitkering kunnen krijgen. De TOFA-uitkering bedraagt bruto € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020. Je kunt t/m zondag 26 juli de aanvraag doen. Je leest hier  meer over de voorwaarden. 

belastingmaatregelen

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals  bijzonder uitstel van betaling, een lage invorderings- en belastingrente en versoepeling van sommige administratieve verplichtingen. Deze maatregelen zijn verlengd tot 1 oktober 2020. Ga naar Belastingdienst.nl voor meer info. 

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering heeft het kabinet enkele bestaande regelingen verruimd en nieuwe regelingen in het leven geroepen. Ook deze regelingen blijven voorlopig nog van kracht. Ga naar Rijksoverheid.nl voor een compleet en actueel overzicht van alle financiële regelingen.

meer weten?