Let op: het UWV heeft de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 oktober 2019 aangepast. We geven je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen. 

wat zijn de uitvoeringsregels uwv?

De uitvoeringsregels van UWV bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Daarnaast bevatten de uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe je deze regels als werkgever moet toepassen en welke informatie je bij de ontslagaanvraag moet voegen.

de belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregels voor ontslag

Sinds de inwerkingtreding van de vorige regels - in augustus 2018 - heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal rechtsvragen en zijn er een aantal wetten aangepast. Deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van beide uitvoeringsregels (oktober 2019) die de oude versie vervangen. 

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten nadere uitleg gegeven aan (een aantal) onderdelen van de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • in het ANWB arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de bedrijfseconomische reden van het ontslag onder bepaalde voorwaarden niet getoetst moet worden aan de onderneming, maar bij een onderdeel van die onderneming
  • in het KLM arrest heeft de Hoge Raad nadere uitleg gegeven ten aanzien van uitwisselbare functies
  • en in het Shell arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat het herplaatsingsvereiste geen resultaatsverplichting is voor de werkgever. Dit laatste arrest is ook verwerkt in de uitvoeringsregels wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

ontslagbescherming

De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), maar in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het opzegverbod is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in het BW. De verwijzing naar dit opzegverbod is daarom verwijderd uit zowel de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en de uitvoeringsregels voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

meer weten over ontslag? 

Wil je meer informatie over ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens  langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid? Ga dan naar onze werkpocket en je leest meer over o.a. ontslag en de ontslagprocedure. 

ga naar de werkpocket >