Het vinden van geschikt personeel ervaart het mkb als een lastige klus. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse onder ruim 500 mkb-bedrijven. Hoe groter het bedrijf, hoe vaker het vinden van de juiste medewerker een probleem vormt. 

Het aanbod van kandidaten is voldoende, de oorzaak van het niet vinden van geschikt personeel ligt vooral in het gebrek aan de juiste werkervaring (starters) of het gebrek aan een passende opleiding (schoolverlaters). Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland signaleert dat het onderzoek een duidelijk mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod laat zien. “Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen.” Vooral personeel voor productiewerk en verkoop is schaars. Onderzoeksbureau MarketResponse voerde het onderzoek begin 2014 uit.

flexibel personeel

Bij het mkb werken de kleinere bedrijven meer met flexibel personeel dan de grotere bedrijven. Bij bedrijven met vijf tot honderd werknemers is 30% flexibel, bij bedrijven vanaf honderd werknemers ligt dat percentage op 20%. Belangrijke aanleidingen om flexibel personeel in te zetten zijn het beperken van financiële risico’s en anticiperen op onzekere tijden. Toch is de belangrijkste reden het opvangen van pieken en dalen in de werkstroom, zoals seizoensinvloeden. Tijdelijke contracten worden het meest ingezet, daarna volgen het inhuren van zzp’ers en aannemen van stagiaires.

opleiden en ontwikkelen

Als het gaat om het belangrijkste punt op de hr-agenda in 2014, geldt voor de meeste mkb’ers het verzorgen van opleidingen en de mogelijkheid voor personeel om zich te ontwikkelen. Met name bedrijven waar wet- en regelgeving, productiviteit en kennisontwikkeling belangrijke onderwerpen zijn, hechten veel waarde aan opleiding en ontwikkeling. Op de tweede plek komt flexibilisering van arbeid. De mkb’ers die dit tot speerpunt van hun hr-beleid hebben gemaakt, zien dit als een mogelijkheid tot kostenbeheersing en het verlagen van financiële risico’s. Op de derde plek komt strategische hr-planning. De mkb-bedrijven die dit hoog op hun agenda hebben staan, zijn bezig met het afbouwen van het aantal flexwerkers en verlengen veelal geen arbeidscontracten meer.

tips

De onderstaande tips helpen ondernemers bij het vinden van geschikt personeel:

  1. verreweg het belangrijkste kanaal om personeel te werven is het eigen netwerk. Daarnaast is werven via de bedrijfswebsite ook effectief 
  2. een tweede belangrijk kanaal zijn de vacaturebanken en vacaturesites. Hierbij is de Nationale Vacaturebank de belangrijkste speler
  3. maak gebruik van uitzendbureaus. Tussen de 20 en 30% van de mkb-bedrijven maakt hier al gebruik van. Hoe groter de organisatie, hoe meer bedrijven gebruik maken van detacheringsbureaus. Verder maakt 20 tot 30% van het mkb gebruik van werving- & selectiebureaus. Door gebruik te maken van flexibel personeel bent u beter bestand tegen seizoenschommelingen. Daarnaast kunnen deze bureaus het tijdrovende selectieproces u uit handen nemen.