deze HR-begrippen moet je kennen

 • acqui-hiring

  Acqui-hiring of Acq-iring is een relatief nieuw fenomeen in de techindustrie, waarin bedrijven worden overgenomen vanwege het technische personeel dat bij de overname mee komt, terwijl het product van het bedrijf van secundair belang is. Het voordeel is dat het personeel al op elkaar is ingespeeld en dus goed samenwerkt.

 • acqui-sourcing

  Acqui-sourcing is het proces waarin geschikte potentiële bedrijven worden geïdentificeerd die geïnteresseerd zijn in een gesprek om te worden overgenomen.

 • candidate experience

  Het beeld dat een sollicitant zich vormt van een (potentiële) werkgever gedurende het werving-en-selectieproces. Veel organisaties hebben plannen om het budget hiervoor in de nabije toekomst te verhogen en de candidate experience te verbeteren.

 • candidate engagement

  Deze term verwijst naar de mate waarin kandidaten en sollicitanten betrokken (kunnen) zijn bij jouw organisatie. Met een candidate engagement strategie probeer je kandidaten zo te beïnvloeden dat ze heel graag bij jouw organisatie willen horen en dat ze niet zomaar een willekeurige buitenstaander (willen) zijn. 

 • candidate journey

  De stadia waar werkzoekenden doorheen gaan: van bewustwording (‘ik wil ander werk’) tot de daadwerkelijke indiensttreding bij de werkgever.

 • social media recruiting

  Het gebruik van social media en sociale netwerken om sollicitanten te vinden. Het aantal werkgevers dat social media recruitment gebruikt, is de laatste jaren exponentieel gegroeid.

 • corporate branding

  Verwijst naar de praktijk van het promoten van de bedrijfsnaam en huisstijl als merk. Dit in tegenstelling tot product branding, waarbij het gaat om de promotie van specifieke producten of diensten. Voordat je corporate branding verwart met employer branding: er zijn verschillen.

 • c-suite

  Met C-Suite worden leden van het directieteam bedoeld. C-Suite dankt zijn naam aan de titels van topfunctionarissen die beginnen met de letter C (wat staat voor ‘chief’). C-Suite omvat functies zoals: chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), chief operating officer (COO) en chief information officer (CIO).

 • e-hrm

  Staat voor Electronic Human Resource Management: het gebruikmaken van (internet-)technologie voor het ondersteunen van de activiteiten van HRM. 

 • employee experience

  Employee experience is de som van alle percepties die een werknemer heeft over de interacties met de organisatie waar hij werkt. Oftewel: alle contacten met werkgever, klanten, leidinggevende, collega’s en werkomgeving leiden tot goede en slechte ervaringen die een werknemer vormt tot het beeld dat hij heeft van de organisatie waar hij werkt.

 • employee life cycle (ELC)

  Alle stappen die de werknemer doorloopt tijdens zijn loopbaan bij je organisatie, van de eerste t/m de laatste werkdag. Het is een proces dat chronologisch verloopt en een duidelijke fasering kent. Als onderdeel van de employee experience kan ELC een rol spelen, maar het is vooral een HR-instrument om zicht op een medewerker te houden.

 • employee referral program

  Een employee referral program is een van de mogelijkheden om je eigen medewerkers in te zetten om aan nieuwe medewerkers  te komen. Meestal bevatten dit soort aanbevelingsprogramma's een prikkel voor de werknemer die erin slaagt de kandidaat aan te dragen die uiteindelijk wordt aangenomen. Denk aan een bonus, een betaalde vrije dag, een opleiding of deelname aan een seminar. Hoewel ook veel organisaties sceptisch zijn over het aanbevelen van familie en vrienden door hun huidige werknemers, kan zo’n programma een uitstekende manier zijn om een pool met geschikte kandidaten op te bouwen. 
  Een geautomatiseerd referral programma is een goede manier om alle aanbevelingen bij te houden. Referralplatforms die gebruikmaken van slimme technologie tillen dergelijke programma’s direct naar een hoger plan. 

 • employee value proposition (EVP)

  EVP zegt iets over de merkbeleving van je organisatie als werkgever. In het licht van employer branding staat dit begrip voor de mate waarin jouw aantrekkelijkheid als (potentiële) werkgever je (toekomstige) werknemers bevestigt in hun keuze om bij jouw organisatie te (gaan) werken. Ook de EVP maakt deel uit van de employee experience, maar is met name een graadmeter voor succes bij het aantrekken van nieuw talent.

 • employer branding

  Employer branding gaat over hoe je als werkgever aantrekkelijk kan zijn op de arbeidsmarkt. Succesvolle employer branding gaat meer over de binnenkant dan over de buitenkant. Over ‘wie ben ik als bedrijf’, en niet over de slogan. Dus niet over de ‘huisstijl’ maar over de ‘stijl van het huis’. 
  Goede employer branding bereik je door authentiek en onderscheidend te zijn. Maar wat maakt jouw bedrijf bijzonder om voor te werken? Doe inspiratie op met deze praktijkcases.

 • e-recruitment

  E-recruitment - ook wel bekend als online recruitment - verwijst naar het gebruik van webtechnologie voor de verschillende processen voor het aantrekken, beoordelen, werven, selecteren en in dienst nemen van sollicitanten. Via e-recruitment bereiken werkgevers een groter aantal potentiële werknemers. Bedrijven kunnen hun e-recruitmentplatforms in eigen huis bouwen, e-recruitment HR-software gebruiken of wervingsbureaus in dienst nemen die e-recruitment gebruiken als onderdeel van hun pakket.

 • job aggregator

  Dit is een zoekmachine die vacatures indexeert van online bronnen zoals recruitmentsites van werkgevers en vacaturesites. 

 • millennials

  Millennials behoren tot generatie Y: geboren in begin jaren 80 tot aan het begin van 2000. Iedereen tussen 18 en 34 jaar oud dus ongeveer. Millennials kunnen van grote waarde zijn voor je organisatie. Ze zijn ondernemend, handig met technologie, slim en creatief. Wel hebben ze een gebruiksaanwijzing

 • onboarding

  Onboarding betreft het complete integratieproces van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, dus niet alleen online maar ook offline (dus op kantoor). Onboarding is jouw nieuwe medewerkers alle kennis, middelen en mogelijkheden bieden die ze nodig hebben om insiders te worden in je organisatie. Uiteraard zit er een praktische kant aan - zonder toegangspas, computer en mobieltje kom je nergens. Maar onboarding gaat vooral ook over de bedrijfscultuur, de visie en missie van de organisatie, de samenwerking met collega’s, het sociale netwerk en talentmanagement. Succesvolle onboarding zorgt voor de complete integratie van nieuwe medewerkers in je organisatie.

 • talent acquisition

  Een strategische aanpak voor het aantrekken, werven, selecteren, inhuren en aan boord brengen van het beste talent om zakelijke doelstellingen te bereiken. Het doel gaat verder dan het puur invullen van vacatures; het helpt organisaties bij de continue aanvoer van talenten en het voorspellen van talentbehoeften voor de toekomst.

 • talent management

  Talent management beperkt zich niet alleen tot het vinden van de juiste kandidaat op het juiste moment, maar gaat ook over het verkennen, ontwikkelen en koesteren van de verborgen en ongebruikelijke kwaliteiten van je werknemers. Simpel gezegd zorgt talentmanagement ervoor dat je weet welke medewerkers met welke talenten je nodig hebt, en dat je die mensen weet te vinden én te motiveren om voor jou hun beste beentje voor te zetten. Talent management is er voor ieder bedrijf: groot of klein.

 • workforce

  Het totaal aantal werknemers (meestal met uitzondering van het management) dat in dienst is van de organisatie.