De regels rond de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten gaat veranderen. Mariska Bijlaard, Bedrijfsjurist bij Randstad Nederland, praat u bij.

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is op 10 juni 2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor krijgt u vanaf 1 januari 2015 in fases te maken met nieuwe regels op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht. Zo wordt de periode waarbinnen u tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunt sluiten met ingang van 1 juli 2015 teruggebracht van 3 naar 2 jaar.

Het aantal tijdelijke contracten dat u kunt sluiten verandert niet. Dat blijven er drie. Net als nu kan hier bij cao in speciale sectoren van worden afgeweken. Maar niet meer onbeperkt. Bij cao kunt u straks nog maximaal 6 tijdelijke contracten in 4 jaar afspreken.

Een keten van contracten wordt straks pas doorbroken als er een periode van meer dan zes maanden tussen zit. Nu is dat al bij meer dan 3 maanden het geval. De uitzendovereenkomst neemt een bijzondere positie in. Randstad kan in ieder geval tot 1 juli 2016 gedurende 3,5 jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.