Jongeren hebben de toekomst, driekwart van de werkenden noemt het cruciaal voor het succes van bedrijven om actief werknemers onder de 25 jaar aan te trekken. Ook aan de ervaring en toegevoegde waarde van oudere werknemers wordt niet getwijfeld. En toch hebben beide leeftijdsgroepen het moeilijk op de arbeidsmarkt. 

‘Jong & ouder’ worstelen elk met hun eigen problemen op de arbeidsmarkt, zo wijst het nieuwste Randstad WerkMonitor onderzoek uit. En dat is jammer, want een goede leeftijdsmix maakt sterk. Succesvolle organisaties vinden de balans tussen de energie en de vernieuwingsdrang van jongeren versus de kennis en ervaring van ouderen.

Uit het onderzoek onder 810 werkenden komt naar voren dat werkend Nederland ziet dat jongeren het lastig hebben op de arbeidsmarkt. Circa tweederde van de werkenden ziet dat het moeilijk is voor jongeren (onder de 25 jaar) om passend werk te vinden. Bijna zeven op de tien (69%) van de werkenden denkt dat jongeren vaak een baan beneden hun opleidingsniveau accepteren. check de onderzoeksresultaten.

jongeren cruciaal voor succes

Jongeren zijn cruciaal voor het succes van bedrijven. Maar liefst driekwart van de werkenden noemt het cruciaal voor het succes van bedrijven om actief werknemers onder de 25 jaar aan te trekken. Interessant is dat niet alleen jongeren zelf dit vinden, maar dat vooral hoogopgeleiden deze mening delen. Daarbij vinden de meeste werkenden het belangrijker dat jonge werknemers ervaring meebrengen. Ervaring is zelfs belangrijker dan opleiding, zegt tweederde (66%) van de ondervraagden. Ervaring wordt steeds belangrijker gevonden, want bij een vorig onderzoek gaf nog 61% dit aspect nog aan.

De vooruitzichten zijn hoopgevend. Ruim de helft (54%) van de werkenden geeft aan dat hun werkgever actief beleid voert om jonge werknemers aan te trekken. Bijna tweederde (63%) van de werkenden verwacht dan ook dat de arbeidsvooruitzichten voor jongere werknemers in de komende vijf jaar zullen verbeteren. Ook de jongeren zelf denken dat het binnen enkele jaren beter zal gaan. naar de onderzoeksresultaten.

ouderen: minder optimisme
Waar werkend Nederland voorzichtig optimistisch is over jongere werknemers, is dat minder het geval als het over oudere werknemers (55+) gaat. Slechts 35% van de werkenden denkt dat de arbeidsvooruitzichten voor deze groep in de komende vijf jaar gaat verbeteren. Slechts een derde (37%) van de werkenden geeft aan dat hun bedrijf actieve beleidsmaatregelen heeft ingevoerd om werknemers van 55 jaar en ouder aan te trekken en te behouden. De groep zelf is nog iets pessimistischer, want van hen denkt slechts 23% dat het beter wordt. Toch vinden werkenden in Nederland nadrukkelijk dat de 55+’er op de werkvloer niet gemist kan worden. Ruim de helft (56%) erkent de noodzaak van het behouden van ouderen voor het succes van hun bedrijf. bekijk de cijfers.

de kracht van 50+

Bij Randstad zijn we overtuigd van de kracht van 50+. Dit ‘senior capital’ vertegenwoordigt een enorme waarde. Vooral een goede mix van leeftijden, talenten en capaciteiten levert bedrijven veel op. Met het +POWER programma heeft Randstad gedurende 4 weken de kracht van 50+ stevig op de kaart gezet. Samen met werkgevers, 50-plussers, de overheid en andere partijen hebben we ons sterk gemaakt voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt. En daar zijn mooie succesverhalen uit voortgekomen. Margreet Slijkhuis (57) gaat in augustus als intercedente bij Randstad aan de slag: ‘Ik heb nooit gedacht, ik kom niet meer aan het werk. Dat komt ook doordat ik pertinent weiger om geen werk hebben te koppelen aan mijn leeftijd. Zo’n neerwaartse spiraal, daar pas ik voor. Ik geloof in positieve senioriteit.’