De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is sinds mei 2015 gefaseerd ingevoerd. De wetgever wil daarmee op drie terreinen een verandering tot stand brengen. Het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. Het vergemakkelijken van ontslag. En meer mensen vanuit de WW weer snel aan het werk. Randstad organiseerde een rondetafelgesprek met drie ondernemers. Wat vinden zij van deze wet? Zullen zij inderdaad sneller mensen in vaste dienst aannemen, zoals de WWZ beoogt? En misschien nog wel belangrijker, is de wet voor ondernemers in het MKB toekomstproof? 

De bal ligt direct op de stip als Margreta Barten, manager Human Resources bij Smit & zoon het woord neemt. Ze vraagt zich af in hoeverre de beloofde vereenvoudiging en versoepeling van het ontslagrecht - waar ondernemend Nederland zo om zat te smachten - in de wet is terug te vinden. ‘Toen deze wet er kwam, was ik flabbergasted. Het lijkt juist veel moeilijker geworden om mensen te ontslaan.’ Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland snapt Margreta’s verbazing wel. ‘Door de toenemende technologisering en mondialisering beweegt de wereld in de richting van meer flexibiliteit. Ondertussen maakt de wetgever wetten, zoals de WWZ, die daar niet bij lijken aan te sluiten.’ Winnie Meijer, Business director LedGo: ‘We staan aan de vooravond van een grote verandering. Onlangs hebben we een nieuw product ontwikkeld en daar hebben we een octrooi voor aangevraagd. We onderzoeken of we een assemblage in Nederland gaan opzetten. Dat vergt een omslag in de huidige organisatie en ook veel nieuwe werknemers; liefst zo flexibel mogelijk. Maar dat lijkt nu een stuk lastiger te worden.’ Hans Luyckx, operationeel directeur IJsfontein: ‘Het klinkt misschien gek, maar als ondernemer zoek je een overheid die juist conservatief is. Wat wij nodig hebben, is simpelheid. Zodat we ons niet bezig hoeven te houden met veranderende wetgeving, maar ons kunnen richten op onze core business.’

neem je als ondernemer door de wwz werknemers sneller aan?

De wens om flexwerkers meer zekerheid te bieden, snappen de ondernemers aan tafel wel. Alle werkgevers hebben er belang bij om een goede werkgever te zijn. Margreta: ‘Er is een deel van de bevolking dat niet op al die flexibilisering zit te wachten. Wij hebben veel mensen in dienst met lange dienstverbanden. Ze werken al jaren bij Smit & zoon en dat bevalt ze goed.’ Winnie: ‘Wij gebruiken tijdelijke contracten vooral om te kijken of iemand in het team past. We doen onder andere veel live shows zoals The Voice of Holland. Live televisie is topsport, dan is het niet handig als je met iemand moet samenwerken die in je allergie zit.’ Toch denken ze niet dat zij door de WWZ flexibele werknemers eerder zullen aannemen. Margreta: ‘Het doel van onze flexschil is juist flexibel zijn voor pieken die we niet altijd zien aankomen. Door flexibele mensen in vaste dienst te nemen, zou je het tegenovergestelde doen.’ Winnie: ‘We stoppen gewoon eerder.’ Hans: ‘Ons bedrijf is te klein om juniorschap te faciliteren. Je moet vaak heel hard pitchen om een klus te krijgen, zeker bij overheden, dus iedereen bij ons heeft klantcontact. Daar heb je minimaal vijf tot tien jaar ervaring voor nodig. Pieken in werk lossen we op met zzp’ers.’ ’

loop ik als werkgever door de wwz meer risico?

Wat wil de overheid eigenlijk bereiken met deze wet? Manon van der Hoek, bedrijfsjurist bij Randstad: ‘Het idee van de wet is tweeledig. Als bedrijven makkelijker kunnen ontslaan, zullen ze ook makkelijker mensen aannemen.’ Maar of dat ook gaat lukken? Het ontslagrecht lijkt juist ingewikkelder te worden. Hans: ‘Als ik iemand drie jaar flexibel wil hebben, moet ik voor het derde jaar een transitievergoeding betalen. Dezelfde flexibiliteit kost dus meer. Ook wanneer je te laat bent met aanzeggen, kost het extra geld. Als een werknemer in beroep gaat tegen zijn ontslag, kijk je zo maar aan tegen aanzienlijke juridische kosten. Het risico voor de werkgever ligt dus aanzienlijk hoger.’ Margreta: ‘Vroeger was een afgetikte regeling een done deal. Nu kan een medewerker zich binnen twee weken nog bedenken. Dan ga je weer om tafel. Dat kan gaan dralen.’ Winnie: ‘De vastgelegde transitievergoeding bij ontslag maakt het in mijn ogen wel goedkoper. Zeker met oudere werknemers kan dat wel heel veel geld schelen. Los daarvan, qua vergoeding weten we nu wel waar we aan toe zijn.’

wat betekent de verandering in het concurrentiebeding voor de innovatiekracht van ondernemers?

Over het loslaten van het concurrentiebeding in een tijdelijk contract ontstaat enige discussie. Hans: ‘Ik vind dit zeer positief aan de nieuwe wet, want ik ben principieel tegen een concurrentiebeding. Wil je Nederlands innovatiekracht opsjorren, zet dan à la ‘Sillicon Valley’ jong talent bij elkaar en laat ze vrij bewegen.’ Zowel Winnie als Margreta zien dat toch iets anders. Winnie: ‘We zijn als kleiner bedrijf heel innovatief. Dat is ons bestaansrecht. Het is voor ons van groot belang dat mensen die nog maar kort
werken niet zo maar met onze kennis ergens anders gaan werken.’ Margreta: ‘Wij zien onze R&D’ers maar ook technici en salesmensen liever niet zo maar met onze unieke producten en innovatieve ideeën naar de concurrent vertrekken.’ Maar volgens Manon is er soms nog wel een escape. ‘Als een bedrijf zwaarwegende belangen heeft bij een concurrentiebeding, kan het nog wel in een tijdelijk contract worden opgenomen.’ Winnie: ‘Wie bepaalt dan wanneer het zwaarwegend is?’ Manon: ‘Dat zal inderdaad in de praktijk best lastig worden. Als iemand er mee breekt, dan moet je het als bedrijf aantonen.’