Dat een bedrijf – of zelfs branche – door technologie revolutionair kan veranderen, bewijst ondernemer Carel van Sorgen (64), eigenaar van het bedrijf 247TailorSteel in de Achterhoek. Deze leverancier van op maat gesneden platen en buizen is bijna volledig geautomatiseerd, waardoor de prijzen weer concurrerend zijn.

je verkocht in 1998 je vorige bedrijf in de staalbewerking, waarom?  

‘Door de hoge overheadkosten kon ik steeds moeilijker concurreren met de lage prijzen van dezelfde soort bedrijven in Oost-Europa en Azië. De personeelskosten waren hoog, de front office en back office niet dynamisch. Het is de molensteen van veel Europese bedrijven.’

waarom begon je in 2007 met 247TailorSteel, ook een staalbewerkingsbedrijf?

‘Door helemaal los te zijn van de vorige business, kon ik afstand nemen. Wat was goed, wat kon beter? Door de productie in een nieuw concept neer te zetten en front en back office volledig te automatiseren, zou ik de indirecte kosten omlaag kunnen brengen. Ik ben een bouwer, dus toen ik dit concept bedacht wilde ik het ook uitvoeren.’

wat zijn de grootste verschillen tussen de oude fabriek en 247TailorSteel?

‘De oude fabriek draaide van half acht ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds, alleen op werkdagen. Er werkten 325 mensen, waarvan een groot deel op de front office en back office. De productie van 247TailorSteel gaat – zoals de naam al zegt – non-stop door, en dat met 80 medewerkers. Klanten kunnen via onze website altijd bestellingen plaatsen, waarna de productie direct start. Dat proces gaat door onze geavanceerde technologie helemaal automatisch. Het bestellen, berekenen en instellen van machines duurde vele uren, en met de huidige software ongeveer een minuut.’

247TailorSteel is dus succesvol doordat werknemers zijn vervangen door automatische systemen?

‘Zonder automatisering zouden er ruim 20 mensen meer moeten zitten. Dat scheelt enorm veel in kosten. Door de significant lagere kosten zijn onze prijzen zeer aantrekkelijk. Ik zie dat klanten die naar Oost-Europa en Azië waren overgestapt, weer terugkomen. De prijzen zijn concurrerend en we zijn betrouwbaar. Juist dóór die technologie kunnen we werk verschaffen; in zes jaar van nul naar 80 man. We hebben nu vier vestigingen en plannen voor weer een nieuwe vestiging in Duitsland.’

hoe kom je aan personeel dat met deze innovatieve technologieën kan werken?

‘Iedereen die hier komt werken wordt begeleidt door een collega. Mensen met interesse in technologie en gouden handen maken de toekomst. Er werken hier slagers, bakkers en stratenmakers die omgeschoold zijn naar machinebediende en nu procesbewaker zijn. Als er nieuwe productiemachines komen gaat iedereen een hele week naar de fabrikant om ermee te leren werken. Opleidingen zijn de sleutel voor de toekomst.’

werkt het personeel in vast of flexibel dienstverband, en hoe behoud je je goede mensen?

‘Ze starten met een tijdelijk contract, en als het bevalt dan krijgen ze een vast contract. Als de resultaten goed zijn, krijgt iedereen een bonus. Ik praat het personeel elk kwartaal bij, zodat iedereen weet hoe het ervoor staat. Ons ziektepercentage van 0,1% is veelzeggend voor wie we zijn en wat we doen.’